شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 

ویژه امام رضا (ع)

 

1. ولادت امام رضا (ع)

ردیف

توضیحات

پخش دانلود حجم (کیلو بایت)
1 کرامتی از امام رضا (ع) - شمشیرهای برهنه 3,257
2 کرامتی از امام رضا (ع) - سکه براق 3,163
3

ویژه ولادت امام رضا (ع) - امام حق

1,272
4

ویژه ولادت امام رضا (ع) - سپیدپوش

1,584
5

ویژه ولادت امام رضا (ع) - پناه بی کسان

2,392

منبع: سایت رادیو معارف

 

2. نماز عید فطر امام رضا (ع)

ردیف

توضیحات

پخش دانلود حجم (کیلو بایت)
1

دانلود نمایش رادیویی در یک قسمت

2,355

منبع: سایت رادیو معارف


 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo