شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

نمایش رادیویی دلارام - ویژه هفته دفاع مقدس

 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 دلارام 1 3,225 0:26:51
2 دلارام 2 2,615 0:21:39
3 دلارام 3 2,539 0:21:00
4 دلارام 4 2,730 0:22:38
5 دلارام 5 3,167 0:26:21
6 دلارام 6 3,029 0:25:11

منبع: رادیو معارف


Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo