شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

نمایش رادیویی درد من درد تو بر اساس زندگی شهید سید عباس موسوی دبیرکل سابق حزب الله لبنان
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1
درد من ، درد تو - 1
3,469 00:28:56
2
درد من ، درد تو - 2
3,601 00:30:03

منبع: رادیو معارف


Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo