شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

نمایش رادیویی سرخ چون لاله مروری بر زندگی و مبارزات شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر باهنر
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 سرخ چون لاله 1 3,513 00:29:58
2 سرخ چون لاله 2 3,510 00:29:56
3 سرخ چون لاله 3 3,143 00:26:48
4 سرخ چون لاله 4 3,060 00:25:27
5 سرخ چون لاله 5 3,026 00:25:09

منبع: رادیو معارف


Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo