شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی خلوت نشین عشق روایت هایی از زندگی عالم و عارف برجسته آیت الله العظمی بهجت
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 خلوت نشین عشق 1 3,397 0:28:56
2 خلوت نشین عشق 2 3,411 0:29:46
3 خلوت نشین عشق 3 3,159 0:26:16
4 خلوت نشین عشق 4 3,359 0:27:57
5 خلوت نشین عشق 5 3,516 0:29:57

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo