نمایش رادیویی و کتاب گویا

 

نمایش رادیویی 30 پاره صبر- گذری بر زندگی شهید حجت الاسلام عبدالله میثمی

 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 قسمت اول 2,549 00:21:05
2 قسمت دوم 2,608 00:21:36
3 قسمت سوم 2,832 00:23:30

منبع: رادیو معارفLogo
https://www.aviny.com/Voice/Namayeshradioei/30pare-sabr/30pare-sabr.aspx?&mode=print