تصاویر فيلم فتنه بزرگ
شهید آوینی

تصاویر فيلم فتنه بزرگ

تصويري از تئودور هرتزل در آغاز فيلم فتنه بزرگ . . .

تئودور هرتزل يك روزنامه نگار اتريشي بود كه كتاب دولت يهود را نوشت و نام وي به عنوان بنيانگذار صهيونيزم برده ميشود .

هجوم مهاجران يهودي به فلسطين با حمايت دولت بريتانيا . . . . صحنه اي از فيلم فتنه بزرگ

تصاوير آغاز اشغال . . . در فيلم فتنه بزرگ. . . .

سرزمين مقدس در آغازين روزهاي اشغال. . . .

تئودور هرتزل بنيانگذار صهيونيزم در كتاب دولت يهود مينويسد : برويد و در ميان اين جانوران ( اعراب مسلمان ) بمب منفجر كنيد . . .

كشتن كودكان و نوزادان يكي از مهمترين وظائف درنظام تروريستي صهيونيست است .با اين كار از نسل آينده بيم و حراسي ندارند . . . .

شما اسرائيلي ها نبايد موقع كشتن مسلمانان احساس ترحم كنيد ، ما بر روي خرابه هاي آنان شهرهاي خود را ميسازيم .. . .تا محو كامل فرهنگ عرب . . .

مناخيم بگين

اين هم تصويري از حقوق بشر مورد حمايت غرب وحشي . . .!

اخيراً در خبرها آمده بود رئيس جمهور سودان به خاطر جنايتهاي جنگي از طرف دادگاه كيفري بين المللي محاكمه و دستور بازداشت وي صادر شده . به نظر شما خنده دار نيست وقتي جنايتكاران بزرگي همچون سران رژيم صهيونيستي و امپراياليسم جهانخوار آزادانه جنايت ميكنند عمرالبشير تحت پيگرد قرار ميگيرد ؟؟؟؟

رژيم صهيونيستي از آغاز اشغال سرزمين فلسطين با ايجاد رعب و وحشت در ميان مسلمانان بومي ، آنها را از سرزمين خود آواره ساخت . اين رژيم با مسلح كردن شهروندان خود آنها را به كشتن مسلمانان تشويق مي كند . در صحنه اي از فيلم فتنه بزرگ شما شاهد تيراندازي يك شهروند صهيونيسشت به مسلمانان هستيد . قضاوت كنيد تروريست كيست ؟؟؟

ترور - قتل - آدم ربايي - ايجاد آشوب در منطقه - و هزاران عمل كثيف و ضد بشري جزء جدا نشدني رژيم كثيف و پليد صهيونيستي است . صحنه اي از فيلم فتنه بزرگ كه نيروهاي شبه نظامي صهيونيستي در حال ربودن يك دختر نوجوان مسلمان هستند .

تصويري ديگر از سركوب آزاديخواهي در فلسطين مظلوم

يكي از مواردي كه توسط آن رژيم نامشروع اسرائيل با توسل به آن افكار مردم جهان را به بازي گرفت مسئله هولوكاست بود . دروزغي بزرگ كه از ترس افشاي آن به هيچ محققي اجازه بحث درباره آن را نميدهند . اين درحالي است كه خود رژيم اسرائيل باني نسل كشي و آدم سوزي در خاور ميانه است آن هم به شكلي كه هيتلر هم آنرا تجربه نكرد .

يكي از خصوصيات اصلي رژيم صهيونيستي ، نژادپرستي اين رژيم نامشروع است كه در فيلم فتنه بزرگ به آن اشاره شده .

پس اكنون برو و عماليق را را شكست داده جميع مايملك ايشان را نابود ساز و بر ايشان شفقت مفرما بلكه زن و مرد و طفل شيرخوار و گاو وگوسفندو شتر ايشان را بكش . . .

اول سموئيل ، باب 15 - آيه 3

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo