شهید آوینی
 

خرم آن شهر كه در كشور دل جا دارد - بیت ها و دوبیتی ها

٭ حسين اسرافيلي:

باز خونين شهر ما، خرم شود

باز هر گلدسته اي پرچم شود

٭ محمود اكرامي:

شهري كه مي گويند شهر خورشيد باشد، همين جاست

شهري كه يوسف در آن جا ترس از برادر ندارد

٭ قيصر امين پور

تو همچون غنچه هاي چيده بودي

كه در پرپر شدن خنديده بودي

مگر راه حيات جاودان را

تو از فهميده ها، فهميده بودي

٭ آرش بارانپور:

آه اين كشف جاودان خونين شهر را/ با كدام زبان بايد سرود؟/ بگذار جهان بداند/ بر اين قوم قهرمان چه گذشته است/ بر خرمشهر/ كه درود عشق، هزاران بار/ بر خاك مقدس و پاكش باد...

٭ نادر بختياري:

با اين كه هزار بار ويران شده اي

در خاطر ما هنوز خرمشهري

٭ پرويز بيگي حبيب آبادي:

ياران چه غريبانه رفتند از اين خانه

هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه

٭ تيمور ترنج:

هنوز هم از بندرگاه/بوي عرق تن كارگران مي آيد/باز گشته ايم/تا اين زخمي را/كه بر گرده خونين خاكمان نشانده اند/التيام دهيم

٭ كاظم جيرودي:

خرم آن شهر كه در كشور دل جا دارد

كوچه اي پر زگل لاله حمرا دارد

٭ احمد زارعي:

شهيدم! محمد! برادر! منم

كه در شهر خونين قدم مي زنم

٭ مجيد زماني اصل:

خرمشهر!/هرگز از خاطر نخواهيم برد/صميميت سيال تو را/ بوي نخلي كتفهايت را و شرجي ات را...

٭ حميد سبزواري:

به شهر آتش و خون و حماسه، خرمشهر

به پاي صبر زراهي دراز آمده ايم

٭ محمود شاهرخي:

الا شهرخرم، الا شهر خون

كه شد از ستم خاك تو لاله گون

٭ بهمن صالحي:

غم عظيم دل ما به دور شد زين فتح

كه جان مام وطن باد از شما مسرور

٭ محمدرضا عبدالملكيان:

مژده فتح خرمشهر/در ساعت چهار بعد از ظهر/در خيابان آزادي/غريو شادي در طوفان حنجره ها/ و اشك زلال شوق/در سپيده چشمان شهر...

٭ علي عدالتي:

الا شهر حماسه، شهر خرم

تو را دست خدا آزاد كرده است

٭ همايون عليدوستي:

اي چشمهايت تا ابد بيدار، خرمشهر

وي كوه عزمت همچنان ستوار، خرمشهر

٭ ناصر فيض:

خانه ام روزي در اين جا بود و نيست

آن طرف همسايه ما بود و نيست

٭ مشفق كاشاني:

نيست در ديباچه ياد تو جز تصوير فتح

آنچه در پيكار، شيران دلاور ديده اند

٭ سپيده كاشاني:

اي شهر خرم شهر، اي خاك گهرخيز

اي سينه، پر آذرت از غصه لبريز

٭ شيرينعلي گلمرادي:

به شهر سوخته سرفراز مي گويم

كه ايستاده چنين در فراز مي گويم

٭ يدا.. گودرزي:

اي شهر هميشه سبز و خرم

از خاطره ها نمي شوي گم

٭ محمدعلي محمدي:

خرمشهر/دستان اهتمام پر از خالي/چشمان انتظار نمكسود/دلهاي داغدار/شگفتا/اميدوار مثل اوان جنگ/اين جا هنوز جنگ به پايان نمي رسد...

٭ اميد مسعودي:

... شهري كه درآمد و شد كهكشاني از ستاره هاي خون آلود/پيروزي را معنا كرد/و استقامت را تفسير/هنوز هم ميل بودن دارد/خرمشهر

٭ علي موسوي گرمارودي:

بلند آستان، شهر خونين ما

ز تو خرم، آيين ما، دين ما

٭ سيمين دخت وحيدي:

آه خونين شهر من، اي شهر من

دشمنت كي مي رهد از قهر من

٭ محمدرضا ياسري(چمن):

گر چه كارون باشد از ما تشنه تر بر آب عشق

همچو خرمشهر جاري آب دارد تاب عشق؟

سایت ساجد

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo