شهید آوینی

« اشعاری برای خرمشهر »

"دست خدا"

كسی خورشید را فریاد كرده است غریبی از شهادت یاد كرده است
   
الا شهر حماسه، شهر خرم تو را دست خدا آزاد كرده است

                                                                                             علی عدالتی (منتظر)

 "باران خون"

در آفتابِ لخته ی خونین شهر

گویاترین قصیده ی باران سرخ

بر سنگفرش کوچه و برزن،

پیام داد، تا مردِ استوار

خود را در آستانه ی خون و شرف

چون بیتِ تازه ای بِسُراید

به متن خاک

به رنجبارتر موسمی که

خون تذروِ عاشق، اندیشه هات را

در چله ی شبانه شکوفنده می کند.

گویاترین قصیده، بارانِ آفتاب،

در بستر رگان زمین،

خون نامه ی خروش شمایان است،

ای مرد سرخ جامه ی خونین شهر!

در سُرب ریز فصل،

بر سرخ بوته ها، چه رفت،

که اینک،گویاترین قصیده ی بارانِ خون،

بر بامِ مسجدِ خرمشهر،

تعریف آن حکایت نا گفته را،می کند.

سوگند!خونین شهر!

و چگونه قسم نخورم،

با اینکه،لخت، کرامتِ تنِ این شهر است،

که در آیینِ عشق

گویاترین قصیده ی بارانِ سرخ را،

در ما،قیامت نفس صبح رحمت است.

ای قبله ی نماز شرف!جانباز!

حاجت به چلچراغ شقایق نیست،

دریادلانِ حادثه بسیارند،

تا گویاترین قصیده ی باران نور را،فانوس،

از استخوانِ نهنگان کنند،

روشن به بام مسجد خرمشهر.

وقتی خونابه ات

تصویری از پرنده ی آزادی است،

گویاترین قصیده ی باران سرخ را،

یک شب پرنده ای کُن و...

در شهرِ خون بخوان!
 

منبع :کتاب حماسه های خرمشهر

"شهر من"

 
شهر من، ای شهر پیكر سوخته! باغ و بستانت سراسر سوخته
   
با سموم بادها بر دامنت بید بندهای تناور سوخته
   
خاطرات سبز تو دیریست دیر با شقاقی های پرپر سوخته
   
روی دشت سینه خونین تو سرو پژمرده، صنوبر سوخته
   
زنبق و یاس و گل و نسرین تو در هجوم باد صرصر سوخته
   
ایستاده بر فراز شانه ات نخل قد افراشته سر سوخته
   
در كنارت مادر از داغ پسر خواهر از داغ برادر سوخته
   
در دل و در سینه و پهلوی تو دشنه و شمشیر و خنجر سوخته
   
از فراق سینه سرخان شهید اشك در چشم كبوتر سوخته
   
نغمه هایت در گلو خشكیده است مثل پروازی كه در پر سوخته
   
نی شگفت از غصه ات در آسمان گز هزاران مهر و اختر سوخته
   
غم مخور ای قهرمان شهر نجیب! دشمنان را می به ساغر سوخته
   
قهرمانان تو جاویدان شدند دشمنت با قهر داور سوخته
   
سبز می گردی در آغوش بهار این بهارستان پیكر سوخته!
   

                                                                                              سیمین دخت وحیدی

 

" در جاری خاطرات ..."

ای عطر نجیب نان و گندم. در موسم سبز فصل پنجم
   
ای شهر همیشه سبز و خرم. از خاطره ها نمی شوی گم.
   
این خسته كوله بار بسته با یاد تو می كند تكلم
   
یك شروه دو بیتی و حماسه یك كوچه ترانه و ترنم
   
اینها همه ارمغانی از ماست با خنده و شادی و تبسم
   
برخیز و به پاكن آتش و شور ای مستی خفته در تن خم.
   
چیزی به كفم ندارم، ای سبز. جز یك دو سه بیت دست چندم
   
با این همه زنده ای همیشه در جاری خاطرات مردم

                                                                                              یدا... گودرزی

 


 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo