شهید آوینی


مرثیه حضرت علی اصغر علیه السلام(نوحه های سینه زنی)

حضرت علی اصغر علیه السلام (نوحه)

دریافت فایل صوتی

ذبیح شش ماهه ی من، ای علی اصغر
غنچه ی من، چرا شدی مثل گل پرپر
ای همه هستم بر سر دستم
طوطی بی سر! ای علی اصغر!

ای شانه ی خون خدا قتلگاه تو
تمام مظلومی من در نگاه تو
یار مظلومم طفل معصومم
طوطی بی سر! ای علی اصغر!

تو یار و یاور منی ای علی اصغر
تمام لشگر منی ای علی اصغر
مُهر طومارم من تو را دارم
طوطی بی سر! ای علی اصغر!

پدر فدای خنده ی دل نواز تو
تبسم تو پیش تیر شد نماز تو
نماز ایثارت قبول دادارت
طوطی بی سر! ای علی اصغر!

تو علم غربت من، من علمدارت
سرخی این علم بود خون رخسارت
زخم خونبارت مهر ایثارت
طوطی بی سر! ای علی اصغر!

خون گلوی تو شده آبروی من
هم آبروی من شده، هم وضوی من
باید از این خون رخ کنم گلگون
طوطی بی سر! ای علی اصغر!

خون گلوی تو علی، گشته قوت تو
ناله ی مظلومی من، در سکوت تو
یا تکلم کن یا تبسم کن
طوطی بی سر! ای علی اصغر!

دم شب هفتم: عطش

دریافت فایل صوتی

باغبانان گل من سوخته در پای چمن
دگر امشب ندهید آب به گل های چمن
که گلستان علی بی آب است
دل اطفال علی در تاب است
وای از تشنه لبی
کوفیان آینه عاطفه را بشکستند
راه بر راهبران بشریّت بستند
با حسین بن بد کردند
راه چاره بَرِ او سد کردند
وای از تشنه لبی
نه همین آب بر اولاد علی می بندند
بر شرار عطش تشنه لبان می خندند
مشک بر دست و عمو می طلبند
همگی آب از او می طلبند
وای از تشنه لبی
تشنگی خیمه زده بر لب دریای فرات
پسر فاطمه و تشنه لبی، وایِ فرات
لب اطفال ز بس خشکیده است
همچنان غنچه آتش دیده است
وای از تشنه لبی

حضرت علی اصغر علیه السلام(نوحه) مُهر طومار

دریافت فایل صوتی

کوفیان! این طفل کوچک، آخرین یار من است
مُهر طومار من است
هم ذبیح کوچک من، هم علمدار من است
مُهر طومار من است

گل فروشم، گل فروشم، گل فروشم، گل فروش
هستی خود را در این میدان گرفتم روی دوش
گرچه لب بسته بود، دریایی از جوش و خروش
سینه ی تنگش پر از سوز دل زار من است
مُهر طومار من است

هم شده نقش زمین در علقمه آب آورم
هم دوتا گردیده با شمشیر فرق اکبرم
هم تلظی می کند مانند ماهی اصغرم
در تلظی های او آه شرربار من است
مُهر طومار من است

اهل کوفه! طفل بی تاب مرا تابش دهید
تا نمرده بر سر دستم شما آبش دهید
یک تسلا بردل بشکسته ی بابش دهید
آخر این ریحانه ی بی آبِ گلزار من است
مُهر طومار من است

گر مسلمانید این لب تشنه مهمان شماست
آیه ای از سوره ی یاسین قرآن شماست
روز محشر خون این کودک به دامان شماست
لحظه های آخر این آخرین یار من است
مُهر طومار من است

دَم: هفتم محرم

دریافت فایل صوتی

تشنگی قرار از کودکان گرفته
خیمه ها را عطش در میان گرفته
شرار بی آبی کشد زبانه
زند به جان همه تازیانه
ای عمو آب آب آب
آتش تشنگی در حرم فتاده
مشک های خالی روی هم فتاده
خیزد شرار غم ز هر کناره
خشکیده کام طفل شیرخواره
ای عمو آب آب آب
دشمنان بسته اند راه شط فرات
همتی رحمتی ای تو فُلک نجات
ای صاحب تیغ و عَلَم عمو جان
آبی بیاور در حرم عمو جان
ای عمو آب آب آب
بهره ور ز آبند وحش و طیر صحرا
وز عطش کبابند اهل بیت زهرا
آب روان بر ما حرام گشته
آب ذخیره هم تمام گشته
ای عمو آب آب آب
طفل شیرخواره از نفس فتاده
همچو مرغ بی جان در قفس فتاده
مادر او تاب و توان ندارد
شیری به جز اشک روان ندارد
ای عمو آب آب آب
چشمی از کودکان سوی آب روان
چشم دیگر بود بر تو ای مهربان
این لاله ها عطر مدینه دارند
شرار تشنگی به سینه دارند
ای عمو آب آب آب
ساقی تشنگان چشم مستت بود
فکر آبی بکن تا که دستت بود
ای درکفت ودیعه الهی
بگشاده ای شریعه با نگاهی
ای عمو آب آب آب
آمدیم عمو جان دور تو بگردیم
رحمتی کز این جا تشنه بر نگردیم
دل رقیه خواهرم شکسته
منتظر آب روان نشسته
ای عمو آب آب آب
لاله ها را ببین سر به هم داده اند
سویت ای باغبان دیده بگشاده اند
بشتاب و برپا کن لوای دین را
کن آبیاری لاله های دین را
ای عمو آب آب آب
هرچه در خیمه ها می کنم جستجو
نیست یک جرعه آب تا کنم تر گلو
زینب دلش کباب کودکان است
او تشنه تر از همه تشنگان است
ای عمو آب آب آب

نوحه حضرت علی اصغر علیه السلام

دریافت فایل صوتی

من گل فروش آلاله پوشم
یک دسته گل دارم به دوشم
این دسته گل، از گلشن آل رسول است
برنامه سرخ مرا مُهر قبول است
طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان
دارم به دستم قرآن کوچک
سرّ عظیم است این جان کوچک
قنداقه اش پوشیده در دیبای رحمت
می جوشد از لب های او دریای رحمت
طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان
این گل که خونین قنداقه دارد
خون خدا را در ساقه دارد
با این همه از تشنگی در پیچ و تاب است
باب الحوائج باشد و محتاج آب است
طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان
از بس که تشنه است، اشکی ندارد
اشکی ندارد تا بر لبانش آبی ببارد
خون شد دل مردان جنگ از گریه او
گهواره هم آمد به تنگ از گریه او
طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان
محروم مانده از آب و از شیر
لالایی اوست آواز شمشیر
خواهد بیاندازد خود از دامان مادر
ناخن زند از تشنگی بر جان مادر
طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان
با جرعه ای طفل، سیراب گردد
با شبنمی گل، شاداب گردد
بر من نه رحمی بر علی اصغر من
شرمی کنید از جدّ و بیم از داور من
طفل صغیر است، ناخورده شیر است مظلوم علی جان

نوحه عطش

دریافت فایل صوتی

امشب به صف کرب و بلا قحطی آب است
از گریة اصغر جگر آب، کباب است
ای ساقی بی آب عباس اباالفضل
اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل
افسوس که پژمرده گل یاس حسین است
دریا خجل از خجلت عباس حسین است
ای ساقی بی آب عباس اباالفضل
اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل
آب آور لب تشنة گل های مدینه
آبی برسان بر لب عطشان سکینه
ای ساقی بی آب عباس اباالفضل
اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل
این آب فرات است که مهریة زهراست
لب تشنه چرا دختر او زینب کبراست
ای ساقی بی آب عباس اباالفضل
اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل
بشتاب که خون در دل دریاست اباالفضل
خشکیده لب یوسف زهراست اباالفضل
ای ساقی بی آب عباس اباالفضل
اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل
صحرای بلا پر شده از گریه و ناله
مگذار بسوزد جگر طفل سه ساله
ای ساقی بی آب عباس اباالفضل
اصغر شده بی تاب عباس اباالفضل

حضرت علی اصغر علیه السلام(نوحه)

دریافت فایل صوتی

ای ذبیح کوچکم، ای شهید آخرم
پر زدی از دوش من، روی دست مادرم
پیش پیکان حنجر خود را سپر کردی
خون به جای لاله تقدیم پدر کردی
غنچه ی پرپر، ای علی اصغر

غنچه ی بی آب من چون گل از هم واشدی
مُهر طومار حسین، روز عاشورا شدی
تو تمامِ هستیِ فرزند زهرایی
تو مدال شانه ی خونین بابایی
غنچه ی پرپر، ای علی اصغر 

بلبل خاموش من، مقتلت آغوش من
هم نشان غربت و هم مدال دوش من
پیش چشمم با لب عطشان تو را کشتند
کودکم را بر سر دستم چرا کشتند
غنچه ی پرپر، ای علی اصغر

خون سرخ حنجرت، آبروی من شده
هم خضاب من شده، هم وضوی من شده
صید خونین بال من، آهسته جان دادی
عاقبت با دست و پای بسته، جان دادی
غنچه ی پرپر، ای علی اصغر

باسرشک دیده ام شویم و پاکت کنم
می برم در خیمه ها تا خودم خاکت کنم
می کنم دفنت که چون گوهر نهان باشی
شاید از سُم ستوران در امان باشی
غنچه ی پرپر، ای علی اصغر


مانده سقا را مدام در گلو این زمزمه
می دهد برتو پیام از کنار علقمه
کای عمو تا صبح محشر، دیده گریانت
معذرت می خواهم از لبهای عطشانت
غنچه ی پرپر، ای علی اصغر

قحطی آب

در خیمه ی آل عبا قحطی آب است
یک کودک شش ماهه ای در سوز و تاب است

آن شیر خواره در عطش در التهاب است
بی هوش افتاده به دامان رباب است

در هر نگاهش خواهشی از بهر آب است
اما نگاه کوچک او بی جواب است

حضرت علی اصغر علیه السلام(نوحه)

دریافت فایل صوتی

ای طوطی پر بشکسته ای نرگس چشمت بسته
در موسم طفلی گشتی از عمر عزیزت خسته
تو دسته گل ایثار منی با خون گلویت یارمنی
غمخوار منی، غمخوار منی دلدار منی، دلدار منی
طفلِ معصومِ خونین جامه ی من
مُهرِ پای شهادت نامه ی من
ای علی جان، علی جانم، علی جان

شیرین دهن بی شیرم رزمنده ی بی شمشیرم
هم زخم تو را می بوسم، هم در بغلت می گیرم
زخم گلویت پیمانه ی من، لبخند لبت گلخانه ی من
برسر دست بابا خنده کردی
هم مرا کشتی و هم زنده کردی
ای علی جان علی جانم علی جان


لب تشنه فدایت کردم تقدیم خدایت کردم
تو خنده زدی بررویم، من گریه برایت کردم
گلگون شده رخسارچو مهت، شد شانه ی بابا قتلگهت
کافران بغض خود را چاره کردند
قرآن کوچکم را پاره کردند
ای علی جان علی جانم علی جان


تو کل سپاهم بودی تو شعله ی آهم بودی
خورشید نگاهم بودی، بی جرم و گناهم بودی
سوزد دلم از سوز جگرت، بر تیر بلا کردم سپرت
دردا که درآغوش پدرت، لب تشنه جدا گردیده سرت
تابی بر قلب بی تابت ندادند
تشنه لب بودی و آبت ندادند
ای علی جان علی جانم علی جان

ای قبر تو در آغوشم زخم تو مدال دوشم
فریاد دلت در گوشم، چشم از تو چگونه پوشم
سر تا به قدم سوز جگری، قرآن سر دست پدری
ممکن نبود جان درببری، از مادر خود هم تشنه تری
داغ من بر جگر داغ لب توست
در دلم شعله ی تاب و تب توست
ای علی جان علی جانم علی جان

حضرت علی اصغر علیه السلام

  دریافت فایل صوتی MP3
اصغرم - اصغرم - ای کودک جانبازم
ای آخرین سربازم
شیرین زبانم(2)
از تشنه کامی رنگ از رخسارت پریده
مجاهد شش ماهه در جهان که دیده(2)
***
سوزاندی - سوزاندی - آخر قلب پدر را
آتش زدی مادر را
شیرین زبانم(2)
از تشنه کامی رنگ از رخسارت پریده
مجاهد شش ماهه در جهان که دیده(2)
***
آورم - آورم - واللهِ روزِ موعود
قنداقةِ خون آلود
شیرین زبانم(2)
از تشنه کامی رنگ از رخسارت پریده
مجاهد شش ماهه در جهان که دیده(2)

حاج مهدی خرازی

نوحه حضرت علی اصغر

دریافت فایل صوتی

دامان آسمان را در خون کشیدم
تیر از گلوی اصغر بیرون کشیدم
امیدم، امیدم، شهیدم، شهیدم
بابا علی جان بابا علی جان
هستی من فدا شد با خون اصغر
طومار من امضا شد با خون اصغر
طفل بی گناهم، تمام سپاهم
بابا علی جان بابا علی جان
طوطی روحت اوج از قفس گرفته
تیر سه شعبه راه نفس گرفته
تا تو دیده بستی، دلم را شکستی
بابا علی جان بابا علی جان
ای مرغ سر بریده بر روی دستم
وقتی تو خنده کردی، من دیده بستم
با گلوی پاره، خنده کن دوباره
بابا علی جان بابا علی جان
دیشب به گاهواره احیا گرفتی
تا بر شهادت خود امضا گرفتی
امشب با زهرایی، در خاک صحرایی
بابا علی جان بابا علی جان
درد فراق اصغر آخر دوا شد
شش ماهة شهیدم حاجت روا شد
اصغرم فدا شد، از مادر جدا شد
بابا علی جان بابا علی جان

حضرت علی اصغر علیه السلام

  دریافت فایل صوتی MP3
مانده به روی دستم این شیرخواره
چه سازم با این گلوی پاره پاره
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا(2)
به خیمه گه مادرش در سوز و آه است
والله این کودکِ من بی گناه است
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا(2)
از بسکه تشنه لب است این شیرخواره
اشک خود را می مکد درگاهواره
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا(2)

حاج مهدی خرازی

حضرت علی اصغر علیه السلام

  دریافت فایل صوتی MP3
باقی مانده از من یک شیرخواره
دیگر نمی خوابد در گاهواره
این بی گناه است در سوز و آه است
یا قوم اسقونی شربةً من الماء
از تشنگی جانش بر لب رسیده
رنگ از رُخسارة ماهش پریده
این گل طاها است غنچة زهراست
یا قوم اسقونی شربةً من الماء
این گل ناز من علی اصغر
به روی دست من می زند پرپر
جان رسول است ماه بتول است
یا قوم اسقونی شربةً من الماء

حاج مهدی خرازی

حضرت علی اصغر علیه السلام

  دریافت فایل صوتی MP3
بسته شد آب فرات بر سفینة النجاة
آن عزیز فاطمه مظهر صوم و صلوة
هر چه گفتم به خدا من پسر فاطمه ام
بهر این کودکِ لب تشنه و در واهمه ام
عطشا وا عطشا، عطشا وا عطشا (2)
من چه گویم که چه ها آمده بر سِرِ من
تیر زد حرمله بر گلوی اصغر من
بسکه تشنه لب است این کودک دُردانه ی من
می چکد اشک دو چشمش به روی شانه ی من
عطشا وا عطشا، عطشا وا عطشا (2)
غنچه ی پَر پَر من ای علی اصغر من
روح و ریحان حسین نور چشم تَر من
من به قربان تو و آن گلویَ پارة تو
مادر افتاده ببین بر روی گهوارة تو
عطشا وا عطشا، عطشا وا عطشا (2)

حاج مهدی خرازی


>>>بازگشت به صفحه ی اصلی ویژه نامه<<<

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo