شهید آوینی


 ورقة بن نوفل عموى مادر حضرت زهرا سلام ‏اللَّه ‏عليها

  ورقه بن نوفل كه پسرعموى خديجه عليهاالسلام بوده است نيز، از حاميان سرسخت آئين ابراهيم است، او جوانى خود را در را دستيابى به حقيقت سپرى كرد.

و همان كسى است كه پس از گزارش غلام خديجه عليهاالسلام درباره‏ى ديدار راهب با پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم و شنيدن سخنان وى و ماجراى آنچه كه در سفر تجارى محمد امين صلى اللَّه عليه و آله و سلم اتفاق افتاده بود، نويد ظهور پيامبر آخرالزمان و اينكه اين احمد امين صلى اللَّه عليه و آله و سلم كسى جز همان پيامبر آخرالزمان نيست را به خديجه عليهاالسلام داده بود. زيرا او از علماى يهود و نصارى و واقفين به اخبار، خبر نزديك بودن ظهور خاتم‏النبيين را شنيده بود.

و نيز او همان كسى است كه وقتى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم به رسالت رسيد، خديجه عليهاالسلام با مراجعه‏ى به وى و بيان وقايع اتفاق افتاده به رسالت محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم يقين پيدا كرد و آرام گرفت. درباره‏ى شخصيت ورقة آورده‏اند كه او از شرابخوارى، قمار و ربا گريزان بوده و عبادات خود را بر اساس آئين ابراهيميان انجام مى‏داده است، با زنده بگور كردن دختران به مخالفت برخاسته و حتى گاه با پرداخت مبلغى به پدران ايشان دختران را از مرگ نجات داده و سرپرستى آنها را به عهده مى‏گرفته است.

ورقه پسر عموى خديجه يكى از افرادى است كه بت‏پرستى را نمى‏پسنديد و از مدتها قبل در صدد تحقيق و كنجكاوى بودند تا دين حق را بيابند در يكى از عياد كه قريش به عبادت مشغول بودند او با سه نفر ديگر جلسه سرى تشكيل دادند و درباره‏ى مردم به بحث و كنجكاوى پرداخته و عقيده‏شان به آنجا رسيد كه در عبادت بتها سخت در اشتباهند و دين حضرت ابراهيم را از دست داده‏اند و بتهائى را مى‏پرستيدند كه نه مى‏شنوند و نه مى‏بينند و هيچ نفع و ضررى ندارند سپس تصميم گرفتند در شهرها متفرق شوند تا دين واقعى حضرت ابراهيم را بيابند. (سيره 237)

عالم بزرگ ورقه از دانشمندان بود، وقتي كه بر پيغمبر وحى نازل شد و جريان نزول جبرئيل را براى خديجه شرح داد خديجه براى بررسى قضيه نزد پسر عمويش ورقه رفت جريان را برايش عنوان كرد و از حادثه تازه جويا شد.
 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo