شهید آوینی


 اسد بن عبدالعزى جد حضرت زهرا سلام‏ اللَّه‏ عليها

 

 اسد بن عبدالعزى جد خديجه يكى از عضاء برجسته پيمان (حلف الفضول) است پيمان مذكور را گروهى از رجال برجسته و عدالت‏خواه عرب بستند و قرار گذاشتند كه از مظلومين دفاع كنند و در يارى كردن درماندگان كوشش نمايند رسول خدا نيز در آن انجمن عضويت داشت و مى‏فرمود:

من در خانه عبداللَّه بن جدعان حاضر بودم كه پيمان بسته شد و اگر مرا دعوت نمايند با كمال ميل شركت مى‏كنم (سيره 141) و در قصى اجداد حضرت رسول با خديجه متحد مى‏شوند زيرا پيغمبر فرزند عبداللَّه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى باشند پس خديجه با پيغمبر با چند فاصله عموزاده‏اند. 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo