زینت بابا
 
بیت نبوت گلشن، چشم ولایت روشن
لاله ز دامن ریزید، یکسره دامن دامن
 
بنی الزهرا مبارک باد (2)
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد
 
کوثر قرآن زهرا کوثر دیگر زاده
بر اسدالله امشب فاطمه دختر زاده
 
رسول الله تماشا کن (2)
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد
زینب کبرا3 آمد زینت بابا آمد
 
مصحف زهرا رویش، چشم برادر سویش
ختم رسالت کرده چون گل جنت بویش
 
دُر عصمت، یم عفت (2)
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد
 
هیبت حیدر دارد، حُسن پیمبر دارد
عصمت مادر دارد، عشق برادر دارد
 
یا ثارالله، انصار الله (2)
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد
 
از نفس جان بخشش، روح مسیحا ریزد
از مه رویش دائم، جلوة زهرا خیزد
 
سبحان الله، سبحان الله(2)
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد
 
در کف ساقی چشمش جام بلا می بیند
در بغل ثارالله کرببلا می بیند
 
بلا دیده، پسندیده(2)
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد
زینب کبرا آمد زینت بابا آمد

  "صدف نبوت 2"

حاج غلامرضا سازگار

 ذوالفقار علی علیه السلام
 

وارث عزت و جلال زهرا
صاحب عصمت و کمال زهرا
کوثر کوثر، حیدر حیدر

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری
خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری

تو پس از مادری بهشت احمد
رویت آیینه حُسن محمد
روح عبادات، عمّة سادات

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری
خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری

تو پیام آور خون خدایی
تو ندای تمام شهدایی
قلب معانی، حسین ثانی

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری
خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری

بوسه های محمد به دهانت
ذوالفقار علی تیغ بیانت
ای به تو دختر سلام مادر

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری
خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری

تو امید شهید کربلایی
از ازل تشنه جام بلایی
کرده قیامت، در استقامت

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری
خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری

تو پیام حسین و کربلایی
تو زبان علی مرتضایی
امام صبری، تمام صبری

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری
خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری

"صدف نبوت 2"

حاج غلامرضا سازگار

منبع: مدایح

Logo
https://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/Bastegan/Zeinab/veladat/88/Shear/Shear08.aspx?&mode=print