شهید آوینی
 
 تازه مسلمانان آفریقایی مسائل دینی را آموزش می بینند
به منظور آشنایی تازه مسلمانان رواندا با مسائل فقهی، شرعی و دینی مجمع جهانی جوانان مسلمان طی یک ماه به آنها آموزشهای لازم را ارائه می دهد.

به نقل از محیط، برنامه های دینی، فرهنگی و تربیتی ویژه ای برای تازه مسلمانان رواندا در نظر گرفته شده که طی آنها 70 نفر از تازه مسلمانان آفریقایی که بین  17 تا 46 سال سن دارند، در 7 استان رواندا آموزش می بینند.

این برنامه های دینی، تربیتی و آموزشی که یک ماه به طول می انجامد، آموزشهای حفظ قرآن کریم، دروس علمی چون فقه، سیره نبوی، آشنایی با احادیت نبوی و دیدار با شخصیتهای برجسته مسلمان را شامل می شود .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo