شهید آوینی
 
نمايشگاه قرآن‌های نفيس دست‌نويس در خوی برگزار مي‌شود

برای اولين‌بار نمايشگاه قرآن‌های نفيس دست‌نويس، نسخه‌های خطی و كتاب‌های قديمی با نمايش 60 جلد قرآن خطی در شهريور ماه سال جاری در شهرستان خوی برگزار مي‌‌شود.

در اروميه، حجت‌الاسلام سيد رضی شكوری، امام جمعه خوی در اين جلسه هماهنگی برگزاری نمايشگاه‌‌های قرآن و كتاب شهرستان خوی ضمن اعلام خبر فوق افزود:‌ كتابخانه مدرسه نمازی اين شهرستان با داشتن قرآن‌ها و كتاب‌های خطی متعدد، تاريخی و دينی از كتاب‌خانه‌های مهم كشور است. در اين كتاب‌خانه ‪ ۱۸‬هزار عنوان كتاب وجود دارد.

وی گفت: نسخه خطی شفای ابن سينا و مكارم اخلاق شيخ عطار نيشابوری از جمله كتاب‌های خطی قديمی مربوط به قرن چهارم هجری- قمری هستند كه در كتاب‌خانه نمازی خوی نگهداری مي‌شوند.

امام جمعه خوی گفت: اكثر كتاب‌های خطی نگهداری شده در اين كتاب‌خانه مربوط به علما و نويسندگان اين شهرستان است كه به عنوان كتاب‌های مرجع مورد استفاده طلاب و دانشجويان قرار مي‌گيرد.

سرپرست اداره ميراث فرهنگی و گردش‌گری خوی در اين جلسه گفت: برای اولين بار در اين نمايشگاه ‪ ۶۰‬جلد قرآن خطی در معرض نمايش قرار مي‌گيرد.

علي‌رضا جاويدنيا افزود: ‪ ۳۰‬جلد از اين قرآن‌ها در مدرسه نمازی و ‪ ۳۰‬جلد ديگر در موزه (گنجينه) خوی نگهداری مي‌شوند.

در اين جلسه اعلام شد كه نمايشگاه قرآن‌های نفيس دست‌نويس و نسخه‌های خطی و كتاب‌های قديمی در شهريور ماه امسال در شهرستان خوی برگزار مي‌شود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo