کتاب "موانع رشد اخلاقی در سازمانهای ایرانی" منتشر می شود
کتاب " موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمانهای ایرانی" تالیف دکتر احد فرامرز در 300 صفحه منتشر می شود.

دکتر قراملکی در این کتاب به دنبال نقد و بررسی اخلاق حرفه‌ ای مدیران سازمانها و ارگانهای مختلف کشور است.

این کتاب نگاهی کارشناسانه و دقیق به فعالیتهایی دارد که از سوی مدیران ارشد ارگانهای مختلف دولتی و خصوصی به انجام می رسد و اخلاق حرفه ای آنها در برابر کارمندان و ارباب رجوع را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

کتاب موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمانهای ایرانی در 3 بخش تدوین شده است. مدیران و منابع انسانی، سازمانها و محیط بیرونی سازمانها، عناوین بخشهای این کتاب هستند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://www.aviny.com/News/85/03/22/04.aspx?&mode=print