شهید آوینی

 

مدیران فرهنگی مناطق بیست و دو گانه سازمان فرهنگی هنری معرفی شدند

علی عسگری، رییس سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران متناسب با ساختار جدید سازمان طی احكامی مدیران فرهنگی مناطق بیست و دو گانه این سازمان را معرفی كرد.

به نقل از سایت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، این انتصابات به شرح زیر است:
«نجمه كتابچی» به سمت مدیر فرهنگی هنری منطقه21 و 22 و رییس فرهنگسرای تهران.
«منصور رحیمی»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 20 و رییس فرهنگسرای ولاء.
«سعید ماركلائی»، سرپرست مدیریت فرهنگی هنری منطقه 16 و 19، سرپرست فرهنگسرای بهمن و مشاور رییس و مدیر كل حوزه ریاست.
«حسن عباسی»، مدیر فرهنگی هنری منطقه17 و رییس فرهنگسرای اقوام.
«محمدعلی نیاكان»، مشاور رییس در حوزه منابع انسانی و امور اداری.
«منصور احمدلو»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 15و رییس فرهنگسرای خاوران.
«سید عماد حسینی»، مدیرفرهنگی هنری منطقه 14و سرپرست فرهنگسرای پایداری.
«اكرم شاهرخی»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 13 و رییس فرهنگسرای سالمند.
«محمدرضا جمالی»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 11 و رییس فرهنگسرای انقلاب.
«مسعود شریفی»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 12 و رییس مركز فرهنگی هنری نوجوانان شهر تهران.
«محمدرضا پورمعین»، سرپرست مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 ، 10 و رییس فرهنگسرای قرآن.
«حامد سلیمانی»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 8 و سرپرست فرهنگسرای خانواده.
«داوود خالقی»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 7 و رییس فرهنگسرای مدرسه.
«نرگس معدنی‌پور»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 5 و رییس فرهنگسرای دختران.
«منیژه شعاعی»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 3 و رییس فرهنگسرای كودك.
«غلامحسین خسروی»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 4 و سرپرست فرهنگسرای طبیعت.
«كیهان محمدخانی»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 2 و رییس فرهنگسرای ابن سینا.
«بهنام خادم»، مدیر فرهنگی هنری منطقه 1 و رییس فرهنگسرای ملل.
«امیر مسعود حبیبیان»، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمانی.
«محمود حمیدی»، معاون هماهنگی مناطق سازمان.
«امین متولیان»، معاون فرهنگی سازمان.
«محمد حسن مظفری»، قائم مقام رییس سازمان در مركز مطالعات فرهنگی.
«سیدمسعود میرسجادی»، مدیر حراست سازمان.
«خلیل سپهر سبحانی»، قائم مقام معاونت فرهنگی سازمان.
در بخشی از این احكام وظایف اصلی مدیران فرهنگی هنری مناطق شهر تهران به شرح زیر بیان شده است:
1ـ انجام تمام فعالیت‌های مرتبط با مراكز فرهنگی هنری منطقه و رسیدگی و اهتمام به نیازهای اجرایی و عملیاتی مراكز وابسته.
2ـ برنامه‌ریزی اجرایی و عملیاتی به منظور اجرای موثر و كارآیی طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری سازمان در سطح منطقه.
3-مدیریت یكپارچه مناسبت‌ها و پروژه‌های فرهنگی، هنری، مذهبی، ملی و... در سطح منطقه و انجام تمام فعالیت‌های برنامه‌ریزی اجرایی و هماهنگی‌ها و پایش و ارزیابی عملیاتی و نظارت بر حسن اجرا.
4ـ‌مدیریت ارتباط بین معاونت‌های منطقه و معاونت‌های سازمان از طرق انجام هماهنگی‌های لازم با معاونت هماهنگی مناطق و ایجاد انسجام درونی منطقه.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo