برپايی نمايشگاه اسلامی در ايتاليا

ايتاليا با برپايی نمايشگاهی فرهنگی، آيين اسلام را در شهر رم به تصوير مي‌كشد.

اين نمايشگاه از 8 خردادماه فعاليت‌های خود را در ارتباط با فرهنگ اسلامی و معرفی دين اسلام در شهر تاريخی رم آغاز مي‌كند.

نمايشگاه فرهنگی آيين اسلام به همت انجمن فرهنگی اسلامی «الهدی» به مدت 4 روز در پايتخت ايتاليا داير است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)
 

Logo
https://www.aviny.com/News/85/03/07/03.aspx?&mode=print