شهید آوینی
 
خشم مسلمانان از ممنوعيت حجاب در مدارس جنوب قرقيزستان

ممنوعيت حجاب در مدارس جنوب قرقيزستان مسلمانان شهر جلال آباد را به خشم آورده است.

اداره آموزش شهرداری جلال آباد قرقيزستان حفظ حجاب اسلامی در مدارس را به دليل مغايرت با مقررات آموزشی ممنوع اعلام كرد.

يكی از مسئولان اين اداره با نوشتن مقاله ای در بولتن داخلی شهرداری جلال آباد معلمان و والدين دانش آموزان 3 دبيرستان اين شهر را متهم به ايجاد حكومت اسلامی در قرقيزستان كرده است.

همين امر باعث شد تا مسلمانان مخالف اين قانون با برگزاری جلسه مناظره اين موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

نماينده دولت قرقيزستان در اين جلسه با غيرقانونی خواندن اين تصميم خواستار لغو آن از سوی شهرداری شد.

تورسانبای بكير با ابراز مخالفت با اين حكم گفت:"هيچ بندی در قانون اساسی پوشش اسلامی در مدارس را ممنوع نكرده است. پس هرچه كه قانون آن را منع نكرده قانونی می باشد".

علی رغم استدلال نماينده دولت، مسئولان شهرداری بر اين حكم پافشاری می كنند و مردم نيز تصميم به نوشتن نامه ای به قورمان بيك باقي‌اف، رييس جمهور قرقيزستان، گرفته اند.

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo