شهید آوینی
 
بررسی موضوع كاريكاتور‌های موهن در جلسه اضطراری سازمان كنفرانس اسلامی

دبيركل سازمان كنفرانس اسلامی در جلسه‌ای اضطراری با وزيران كشورهای عضو اين سازمان موضوع كاريكاتورهای موهن به ساحت پيامبر اسلام(ص) را بررسی می‌كنند.

به نقل از «عرب نيوز»، "اكمل الدين احسان اوغلو" دبيركل سازمان كنفرانس اسلامی در تماس تلفنی با وزيران امور خارجه يمن، عربستان و مالزی برای برگزاری زمان اين جلسه تبادل‌نظر كردند.

اين جلسه با هدف حمايت از اعتراضات جهان اسلام درباره چاپ كاريكاتورهای موهن از پيامبر(ص) در روزنامه‌های اروپايی برگزار می‌شود.

سفرای كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی برگزاری اين جلسه را در فرونشاندن بحران بين جهان اسلام و اتحاديه اروپا مهم قلمداد كردند.

اعضای كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی همچنين در ديدار با «خاوير سولانا»، مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا خواستار شناسايی اسلام‌ستيزی شدند و تأكيد كردند: همانگونه كه اروپا با بيگانه‌ستيزی و يهودستيزی مبارزه می‌كند بايد با پديده اسلام‌ستيزی نيز مقابله كند.

در ملاقات خاويرسولانا و احسان اوغلو به چند نكته مهم از جمله تصويب معيارهای قانونی توسط اتحاديه اروپا برضد گرايشات ضداسلامی، همكاری سازمان ملل، اتحاديه اروپا و سازمان كنفرانس اسلامی برای مبارزه با توهين به مقدسات و پيامبران اشاره شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo