شهید آوینی
 
چاپ و توزيع كتاب زندگی‌نامه پيامبر اسلام در دانمارك و كشورهای اروپايی

كتاب زندگی‌نامه حضرت محمد(ص) توسط انتشارات قسيم در دانمارك چاپ و در اين كشور و ساير كشور های اروپايی توزيع می‌شود.

به نقل از عرب نيوز، شيخ عبدالعزيز التوجيری، سرپرست اين موسسه گفت: بسياری از مردم خواستار اهدای كمك‌های مالی برای چاپ و توزيع اين كتاب هستند.

وی گفت: فقط در طول 12 روز يك ميليون ريال سعودی برای شروع چاپ اين كتاب جمع آوری شده است.

وی تصريح كرد: اين كتاب به صورت رايگان در سراسر اروپا به ويژه در كشور دانمارك به منظور معرفی سيمای واقعی پيامبر اسلام (ص) توزيع می‌شود.

التوجيری، تصريح كرد: بانك الرجاهی و بانك تجارت عربستان نيز در اين زمينه ما را ياری می‌دهند.

اين موسسه در بيانه‌اش چنين خاطرنشان كرد: حمايت همه جانبه ازساحت پيامبر باعث شفاعت وی در روز قيامت می‌شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo