بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 

رديف عنوان قطعه
1 جام چشم تـــــاراج كـــــــــرد روى گلش، هستى مرا 
2 مايه ناز دست من بر سر زلفيْن تو بند است، امشب 
3 نوش باد فروغ روى تو در جام مىْ فتاد، امشب
4 نازْ پرورد قامتت نازم كه از سرو سهى، دلكش‏تر است
5 آب زندگانى قـــــد دلجويت اندر گلشن حسن
6 باده ماه رمضان شد، مى و ميخانه برافتاد
7 ...اگر بگذارد قـــم بـــــدكى نيست از براى محصِّل
8 بلاى هجران هيچ دانى كه ز هجران تو حالم چون شد؟
9 گلبرگ تر اى پــــــريروى كــــــــــه گُلبرگِ تَرَت ساخته‏اند
10 براى احمد احمـــد است از محمّــــــــد مختار
11 ناله هزار ز سبزه زار چمن، بوى نو بهار آيد
12 استخاره بهــــــار آمده، دستار زهد پاره كنيد!
13 پيام بلبل بوسه زد باد بهارى به لب سبزه، به ناز
14 كوثر بر لب كوثـــــرم اى دوست؛ ولى تشنه لبم
15 درياى وصال مست صهباى تو مى‏باشم و اندر هوسم
16 خراب چشم به ياد روى تو، بيرون ز آشيانه شدم
17 تكرار مكرّرات اى وازده، ترّهــــات بس كـــن
18 بشارت باد گرفتم ساغرى، از دست مستى
19 عبادت عيب خود گويم، به عمرم من نكردم بندگى
20 علي عليه السلام فارغ از هر دو جهــــــــــانم، به گل روى على
21 دخترم فاطى، از فاطمه خواهد سخنى
22 ------ با عشق رُخت، خليل را نارى نيست
23 ------ روى تو، كعبه دلِ عشّاقِ زنده است
24 ------ بسترم بر در ميخانه فكن تا ساقى
25 ------ كاش، از حلقه زلفت گرهى وا مى‏شد
26 ------ شاعر اگر سعدى شيرازى است
27 ------ در غم دورى رويش، همه در تاب و تبند
28 ------ حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو
29 ------ پيوسته‏تر از ابروى تو، يافت نگردد
30 ------ شفته‏تر از حال منِ زار نباشد
31 ------ از باد بهار بوى دلدار آمد
32 قتيل دلبر اسير عشقــــم و اين رتبه، پـــــــــــادشاه ندارد
33 بُت عشوه‏گر رنــــدانه، گــــــــاه از سر كويت گذر كنم
34 جور از جــــور رضــا شاه، كجا داد كنيم؟

 

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved