برازندگی لباس نظامی

روزی در خدمت مقام معظم رهبری بودم كه فرمودند: من در زمان جنگ، همیشه با لباس نظامی در جبهه ها حاضر می شدم. اما تردید داشتم كه آیا مصلحت همین است كه من لباس نظامی را بپوشم یا با همان لباس روحانی در جبهه ها حضور پیداكنم؟! یك روز پنجشنبه كه از جبهه به منظور شركت در نماز جمعه به تهران آمدم برای دادن گزارش مستقیماً از فرودگاه به جماران رفتم، امام (ره) در پشت پنجره ایستاده بودند. من مشغول باز كردن بند پوتین ها شدم و این كار مدتی طول كشید . حضرت امام (ره) همچنان ایستاده بودند و با لبخندی ، به دقت مرا نگاه می كردند . چون وارد اتاق شدم و دست امام را بوسیدم، ایشان دستی به شانه من زدند و فرمودند : زمانی پوشیدن لباس سربازی در عرف ما خلاف مروت بود، ولی الآن می بینم برازنده ماست ! با این كلام دلربای امام ، تردید از دلم بیرون رفت و همیشه از پوشیدن لباس نظامی لذّت می بردم!

حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری :  فرمانده تیپ مستقل 83

 
 
https://www.aviny.com/Bozorgan/Ayatollah_Khamenei/Khaterat/kh_27.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved