امام : ملتها با شما هستند

ما كه رفتيم، مردم ما را تحويل گرفتند؛ چون نماينده اين كانون بوديم؛ نه اينكه ما به آن‏جا برويم و مردمى بى‏خبر باشند، آن وقت ما بگوييم چنين حادثه اى اتفاق افتاده است. هنوز هم همين‏طور است. شما در اين كشورهايى كه نمايندگى نداريم، براى بار اول كه وارد مى‏شويد، اگر توفيق پيدا كنيد كه خودتان را به محافل مردمىِ متوقع برسانيد - حالا آن گروههايى را كه از اين مسائل دورند، نمى‏گوييم - اگر به محافل دانشجويى و روشنفكرى و محافل انسانهاى متعهد و دلسوز و مخلص برويد، مى‏بينيد كه اين پيام، قبل از شما به آن‏جا رفته است.

من در سفرهايى كه در دوره‏هاى مختلف به جاهاى گوناگون داشته‏ام، بلااستثنا در همۀ كشورها - اعم از كشورهاى اسلامى و غير اسلامى؛ حتى كشورهاى كمونيستى - اين را ديدم. ... در زمان رياست جمهورى مى‏خواستم به چند كشور سفر كنم. قبل از آن، در سطح جهانى و بين‏المللى براى ما حادثه اى اتفاق افتاده بود كه تبليغات صهيونيستى و امريكايى و استكبارى به آن دامن مى‏زد.

من براى خداحافظى و گرفتن رهنمود و سفارشهايى كه معمولاً امام در هر سفر به ما مى‏فرمودند، خدمت ايشان رفتم؛ گفتم اتفاقاً در آستانه سفر ما اين قضيه هم اتفاق افتاد و دولتها و دشمنان، روى اين موارد، حسابى حساسند. ايشان گفتند: بله، ليكن ملتها با شما هستند. من در همان سفر اين حرف را به وضوح مشاهده كردم، كه با صد نوع استدلال هم نمى‏شد اين‏گونه واضح براى من ثابت شود.

(نقل شده در ديدار وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و نمايندگان فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور 3/2/1370)

 
 
https://www.aviny.com/Bozorgan/Ayatollah_Khamenei/Khaterat/28.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved