بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
بدتر از نسل هويدا!

شما ببينيد اينهايى كه در رأس كار آمده بودند، چه كسانى بودند و چه فكر و ذهنيتى داشتند؛ غالباً فاسد بودند؛ بخصوص اين نسل جديدشان كه ديگر هيچ چيز نداشتند؛ حتى از نسل هويدا هم بدتر بودند! من هويدا را مثال مى‏زنم كه از بدترينهاست؛ يعنى او از فاسدترين رجال ايران بود؛ درعين‏حال نسل هويدا شرف داشت بر نسل راجى؛ نويسندۀ كتاب «خدمتگزار تخت طاووس»! اگر شما اين كتاب را خوانده باشيد، مى‏توانيد بفهميد كه اين نسل، چه نسلى بوده است؛ اينها مى‏خواستند جاى هويدا بيايند. حالا نمى‏شود گفت صد رحمت به هويدا؛ اما نسبت به آن نسل، واقعاً باز هويدا! هويدايى كه نسبت به رجال ايران، بلاترديد جزو فاسدترينها بود؛ اما بالاخره ته دل او و امثال او، ته‏مانده و رسوبى از آن قديم - حالا اسمش مليت بود، وطن‏دوستى بود، آب و خاك بود - وجود داشت؛ ولى نسل جديدشان كه نمونه‏اش همين «راجى» است، واقعاً اينها چه بودند؟!

(نقل در ديدار مدير مسئول، سردبير و اعضاى هیئت تحريريه مجله حوزه مورخ 28 بهمن 1370)

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved