بیانات در مراسم فارغ‌التحصيلى دانش‌آموختگان ارتش

19/8/1389

بسم ‏اللَّه الرّحمن الرّحيم‏
تبريك عرض ميكنم به دانش‌آموختگان عزيز و جوانان مؤمن كه دوران تحصيل باافتخار خود را به پايان رساندند و از امروز وارد جرگه‌ى خدمت در نيروهاى مسلح نظام جمهورى اسلامى و ارتش عزيز جمهورى اسلامى خواهند شد. همچنين تبريك عرض ميكنم به جوانان عزيزى كه سردوشى گرفتند و روند آموزش را ان‌شاءاللَّه با موفقيت طى خواهند كرد.
حقاً و انصافاً امروز نيروهاى مسلح ما و ارتش جمهورى اسلامى ايران در يك طراز بسيار مطلوبى قرار دارد. از دو جهت، شما بر ارتشهاى ديگر ترجيح داريد: اول اينكه هدف شما يك هدف الهى و انسانى است، و دوم اينكه ميان شما و مردم يك پيوند قلبىِ استوارى برقرار است. همه‌ى جامعه‌هاى عالم و كشورهاى عالم براى اينكه بتوانند امنيت خود را تأمين كنند، بتوانند راه عزت خود را بپيمايند و به آسايش مادى و معنوى دست پيدا كنند، احتياج دارند به اقتدار؛ اقتدارى كه يك ضلع اساسى و مهم آن به وسيله‌ى نيروهاى مسلح در هر جامعه‌اى و كشورى تأمين ميشود. تفاوت اصلى در اينجاست كه الگوى اقتدار در نظامهاى مادى كه امروز بر دنيا حاكم است، با الگوى اقتدار در نظام اسلامى متفاوت است. در نظامهاى مادى، اقتدار، متكى به پايه‌هاى قدرت مادى است - به پول، به سلاح، به تبليغات فريبكارانه، و هرجا لازم شود، مزورانه و منافقانه - اما در الگوى اسلامى و معنوى، اين اقتدار در درجه‌ى اول متكى به عامل معنوى و ارزش معنوى و الهى است؛ متكى است به ايمان، متكى است به اعتماد به خداى متعال، متكى است به تلاش مخلصانه در راه آرمانهاى بلند و والا. نه اينكه به سلاح بى‌اعتناء باشيم، نه اينكه به نظم و تجهيزات و آموزش به چشم بى‌اهميتى بنگريم؛ همه‌ى اينها لازم است؛ اما روح اينها - كه اينها به منزله‌ى جسم آن و كالبد آن به حساب مى‌آيند - عبارت است از احساس تكليف خدائى، احساس اتكال به خداى متعال. اين است كه يك ارتش را، يك مجموعه‌ى نيروهاى مسلح را، يك ملت را آنچنان مقاوم و استوار ميكند كه قدرتهاى مادى قادر نيستند آن را به زانو در بياورند و نصرت نهائى و پيروزى نهائى با اوست.
اين فقط در مقام تئورى نيست، اين بيانِ خيالات آرزومندانه و بلندپروازانه نيست؛ اين تجربه‌ى عملى ماست. شما جوانان عزيز ميتوانيد در تاريخ نزديك كشورِ خودتان اين حقايق را با دقت مطالعه كنيد. پيروزى ملت ايران در مواجهه‌ى با نظام طاغوتى، يك مصداق كامل از غلبه‌ى عوامل معنوى بر عوامل مادى بود. نظام طاغوتى، نظام وابسته، نظام فاسد، در اين ميهن عزيز و مظلوم، متكى به ابزار گوناگون اقتدار مادى از سوى قدرتهاى بين‌المللى بود؛ اما در مقابلِ ملتى بى‌سلاح و مجهز به ايمان و اعتماد به نفس شكست خورد.
تجربه‌ى دوم، تجربه‌ى ملت ايران در دوران دفاع مقدس بود. شرق و غربِ آن روز دنيا رژيم بعثىِ فاسدِ مفسد را حمايت ميكردند؛ آمريكا حمايت ميكرد، ناتو حمايت ميكرد، شوروىِ آن روز حمايت ميكرد، ارتجاع منطقه حمايت ميكرد؛ پول ميدادند، سلاح ميدادند، اطلاعات ميدادند، نيروى انسانى ميدادند، براى اينكه بتوانند نظام جمهورى اسلامى و ملت ايران را به شكست بكشانند؛ اما ملت ايران در ميان تحريمِ همه‌جانبه، بخصوص تحريم سلاح و تجهيزات جنگى، در غربت كامل، با اتكاء به ايمان خود، ايمان جوانان خود، شجاعت و دليرى نيروهاى مسلح خود، توانست اين دشمن متكى به كوه سلاح و تجهيزات را شكست دهد و هزينه‌هائى كه اين همه بر سر رژيم طاغوتى ريختند، باطل كند.
امروز هم همين است. امروز هم دنياى استكبار راه مواجهه‌ى با ايران اسلامى را هنوز پيدا نكرده است. تكيه‌ى به قدرت مادى، تجهيز دوستان و نزديكان خود به سلاح - شما ببينيد چقدر سلاح مدرن وارد اين منطقه ميشود، و چقدر پول ملتهاى اين منطقه صرف اين سلاحها ميشود و به جيب صاحبان صنايع نظامى آمريكا و غرب ميرود - اما بى‌فايده است؛ «فسينفقونها ثمّ تكون عليهم حسرة».(1) اين پولها را خرج ميكنند، اما اينها به دادشان نميرسد و به دردشان نميخورد.
ايران اسلامى با اتكاء به ايمان توانست در ميدان ابزارهاى مادى هم بر ديگران پيشى بگيرد. البته نيروى هوائى ارتش جمهورى اسلامى ايران و شهداى عاليقدر آن، مثل شهيد ستارى و شهيد بابائى و شهيد خضرائى و شهيد دوران و ديگران و ديگران در اين راه پيشقدم بودند. اولين مؤسسه‌ى جهاد خودكفائى نيروهاى مسلح در نيروى هوائى به وجود آمد؛ كادرهاى پروازى يك جور، كادرهاى فنى يك جور؛ ارزش آفريدند. نظام جمهورى اسلامى اين خدمات را هرگز فراموش نخواهد كرد. در اين ميدان ارتش به‌پاخاست، سپاه به‌پاخاست، مسئولان گوناگون نيروهاى مسلح به‌پاخاستند، دانشگاه‌ها كمك كردند، دانشمندان كشور همكارى كردند. امروز ملت ايران علاوه‌ى بر نيروى ايمان و معنويت و ارزشهاى معنوى خود، متكى است به ابزارهاى مادىِ فرآورده‌ى به دست خود و با ابتكار خود؛ اين افتخار است.

ما ميخواهيم جوانان ما احساس كنند كه ميتوانند به خودشان و به كمك خداى متعال متكى باشند؛ ميتوانند از مستكبران و متكبران عالم مستغنى باشند؛ ميتوانند نيروهاى مسلحى مجهز به فرآورده‌ها و محصولات ذهن و ابتكار ايرانى به وجود بياورند. همه چيز را با اين ديد نگاه كنيد، درس را با اين ديد بخوانيد، تحقيق و پژوهش را با اين سمت و سو ادامه دهيد، به خود متكى باشيد؛ اين تجربه‌ى شماست، تجربه‌ى كشور شماست، تجربه‌ى پيشكسوتان شماست در ارتش جمهورى اسلامى و در كل نيروهاى مسلح. به خود كه متكى بوديد، نيروهاى شما، استعدادهاى شما مثل چشمه‌ى لايزالى از درون ميجوشد و فرآورده‌هاى آن را تقديم شما و تقديم سازمان شما و تقديم ملت شما ميكند.
گزارشى كه اميرِ فرماندهى اين دانشگاه دادند، گزارش خوبى است. در بخشهاى مختلف، آنچه كه گزارش ميكنند انجام شده است، خوب است؛ ليكن به اينها قانع نشويد. راه كمال، يك راه بى‌پايان است؛ هرچه پيشتر برويد، لذت كمال را بيشتر خواهيد چشيد. هم در كمالات معنوى اينجور است - در تقرب به خدا، در توجه به خدا، در عشق به خدا و معنويت، در پيمودن حريم ملكوت الهى - و هم در مسائل مادى اينجور است؛ هرچه بيشتر پيش برويد، احساس عزت بيشتر، احساس بهجت بيشتر، احساس اقتدار بيشترى خواهيد كرد. اين راه، راه شما جوانهاست. كشور مال شماست، ارتش مال شماست، آينده متعلق به شماست. خوب درس بخوانيد، خوب تحقيق كنيد، خوب تجربه كنيد.
خداى متعال به شما وعده داده است كه اگر دين او را و راه او را و هدفهاى الهى را يارى كنيد، شما را يارى خواهد كرد. يارى خدا به معنى يارى تمام نيروهاى موجود در اين طبيعت است؛ همه به كمك شما خواهند آمد؛ نيروهاى ماوراء طبيعى هم به كمك شما خواهند آمد؛ يارى خواهيد شد، پيش خواهيد رفت؛ همچنان كه امروز پيش رفتيد.
بدانيد امروز كشور شما با ده سال پيش بسيار تفاوت كرده است و بسيار پيش رفته است؛ با بيست سال پيش خيلى بيشتر؛ با آغاز انقلاب - سى سال پيش - بمراتب بيشتر. اين ناشى از همت ملت ما، همت مردم ما، همت جوانان ما، اتكاى آنها به خداى متعال و تلاش آنها در اين راه مقدس است؛ اين تلاش را ادامه دهيد.
دانشگاه‌هاى نيروهاى مسلح جزو اميدبخش‌ترين كانونها و مراكز اجتماعى و علمى ما هستند. اين دانشگاه هم به نام «شهيد ستارى» است؛ شهيد عزيز، پركار، فعال، پرابتكار، مؤمن و مجاهد. در دوران دفاع مقدس، قبل از اينكه به فرماندهى نيرو منصوب شود، بى نام و نشان تلاشهاى ارزنده‌ى بسيارى كرد و در فرماندهى نيرو نيز خدمات بسيارى انجام داد. همچنين بقيه‌ى شهداى عزيز ما، از نيروى زمينى، از نيروى دريائى، از نيروى هوائى، از بخشهاى گوناگون در نيروهاى مسلح، خدمات بزرگى را انجام دادند. اين دانشگاه‌ها را بايد قدر بدانيد. برنامه‌ها هميشه به‌روز، هميشه با نگاه به آينده، با برنامه‌ى چشم‌اندازِ واضح و روشن تنظيم شود. اساتيد محترم و عزيز همه‌ى تلاش خود را بكنند. دانشجويان عزيز همه‌ى همت خود را به ميدان بياورند. فرماندهان ارشد نيروها به دانشگاه‌ها سر بزنند، با اين جوانهاى عزيز از نزديك گفتگو كنند؛ براى آنها و براى اين جوانها - هر دو - مفيد است. ما با نگاه به شما جوانان نشاط ميگيريم؛ شما هم از تجربه و درس پيشكسوتان ميتوانيد بهره ببريد.
پروردگارا ! به محمد و آل محمد اين جوانان عزيز را مشمول رحمت و فضل و تفضل خود بفرما. پروردگارا ! نيروهاى مسلح ما، سپاه پاسداران، ارتش جمهورى اسلامى ايران، نيروى انتظامى، بسيج عظيم مردمى، همه را مشمول پشتيبانى و حمايت خود بگردان.


1) انفال: 36

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 
 
https://www.aviny.com/Bayanat/89/19_8.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved