بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در جمع هزاران زائر امام رضا(ع ) در مشهد مقدس

02 / 01 / 1383

بسم‏ اللّه‏ الرّحمن ‏الرّحیم

حضرت آیت الله سید "علی خامنه اى " رهبر انقلاب اسلامی ، در جمع دهها هزار نفر از زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع ) (امام هشتم شیعیان ) هدف نظام اسلامی براى ایجاد حیات طیبه و تامین رفاه مادى در کنار عدالت ، معنویت و اخلاق را تبیین کردند.
مقام رهبرى ، کلید رسیدن به حیات طیبه را ایمان و عمل صالح مسوولان و تقید آنان به رفتار دینی دانستند و تصریح کردند لازمه حرکت قدم به قدم نظام اسلامی بسوى حیات طیبه ، پاسخگویی مسوولان و ارائه کارنامه خود به منظوراصلاح امور است .
ایشان افزودند : بر همین اساس قواى سه گانه و همه دستگاه هاى مهم و تاثیر-گذار ضمن بیان عملکرد خود براى مردم به عنوان سهامداران نظام اسلامی ، باید بدون استثناء خود را مشمول قاعده کلی نقد منصفانه ، اصلاح و پاسخگویی بدانند.
مقام رهبرى بابیان نقش مردم در قانون اساسی به عنوان تصمیم گیران اصلی در قبال کارنامه دستگاه ها و مدیران ، این ویژگی را کمک کننده به اصلاح نظام و حرکت به سوى هدف والاى ایجاد حیات طیبه برشمردند و افزودند : براى رسیدن به این قله رفیع ، باید ایمان و عمل صالح به صورت واقعی در رفتار مسوولان تجلی یابد و آنان در جهت "گسترش عدالت در جامعه "، "خدمت به مردم "، "آلوده نشدن به خواسته هاى حقیراهل دنیا"،" اجتناب از تبعیض ، تضییع بیت المال و حقوق مردم " و همچنین " سوءاستفاده نکردن از وجاهت و امکان شغلی و مدیریتی خود" تلاش نمایند.
ایشان از مجموعه این ویژگیها در مسوولان نظام اسلامی بعنوان رفتار دینی یاد و خاطرنشان کردند، البته بدون بکارگیرى عقل، علم ، تخصص و تجربه و همه ظرفیت دستگاه و سازمان تحت مدیریت ، رفتار دینی بطور کامل تحقق
نمی یابد.
مقام رهبرى با تاکید براینکه درصورت تقید مسوولان به رفتار دینی ، نظام اسلامی با تجربه ۲۵ ساله ، امکان رسیدن به هدف متعالی خود را دارد، خاطر نشان کردند مهمترین شرط براى اصلاح امور و رسیدن به این هدف ، ارائه کارنامه جزءبه جزء دستگاههاى مختلف از جانب مسوولان آنها به مردم است که در صورت انجام این کار، هم حقایق خوشحالکننده و درخشان و هم نقاط منفی دستگاهها براى مردم مشخص خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى ، ازبین بردن عوامل نقاط منفی و تبدیل آنها به نقاط مثبت را اصلاحات واقعی و انقلابی دانستند و تاکید کردند قواى سه گانه
و هیچیک از دستگاهها نباید خود را از انتقاد و نقد منصفانه مصون بدانند و همه دستگاهها باید خود را در چارچوب اهداف نظام اسلامی اصلاح نمایند.
رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص خاطرنشان کردند دستگاههاى فرهنگی اعم ازمجموعه هاى تحت نظر دولت و همچنین صدا و سیما باید براى مردم توضیح دهند که به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی و بارورکردن فرهنگ انقلابی و اسلامی و عمومیت بخشیدن به آن چه اقداماتی انجام داده اند؟
ایشان باتاکید براینکه دستگاه هاى اقتصادى نیز باید به مردم بگویند که چه فعالیت هایی براى پرکردن شکاف طبقاتی و مستحکم کردن اقتصاد و آبادانی ایران انجام داده اند، افزودند : بخشهاى علمی ایران اعم از دانشگاهها و حوزه ها نیز باید مشخص نمایند که براى تولید علم ، آزاداندیشی علمی و تضارب افکار که مطالبه رهبرى بوده است ، چه اقداماتی انجام گرفته است .
حضرت آیت ا...خامنه اى ، لزوم ارائه گزارش قوه قضائیه به مردم در جهت احقاق حق مظلومان و تبدیل قوه قضاییه به پناه واقعی مظلومان را نیز یادآور شدند و خاطرنشان کردند همچنین قوه مقننه باید فعالیت هاى خود را به منظور تصویبقوانین تسهیلکننده اصلاح حقیقی در ایران و نظارت بر دستگاهها توضیح دهد.
ایشان بابیان محبت ، هوشمندى و احساس مسوولیت مردم در انتخابات مجلس هفتم ،افزودند : منتخبان مردم در مجلس هفتم نیز باید بدانند که مردم با نمایندگان عقد اخوت نبسته اند و آنان از نماینده خود انتظار کار، تلاش ، ابتکار، مشارکت در کارها و لوایح مهم و عمل براساس اهداف اسلامی را دارند.
مقام رهبرى مهمترین وظیفه مردم و مسوولان را هوشمندى ، احساس مسوولیت و استفاده از فرصت گرانبهاى ثبات کنونی در کشور دانستند و افزودند : ثبات ایران که پشتوانه اقتدار ملی است به برکت ابراز اقتدار ملت ایران در مراحلمختلف از جمله حضور در راهپیمایی ها و پاى صندوق انتخابات ، بدست آمده و دشمنان تلاش دارند تا این ثبات را برهم بزنند، زیرا در کشور بی ثبات امکان هیچگونه برنامه ریزى و کار علمی ، اقتصادى و فرهنگی و همچنین حفظ حقوق و عزت ملت وجود نخواهد داشت .
ایشان ، همه را به کنار گذاردن خصومت هاى خانه برانداز و تبدیل رقابت هاى منفی به رقابت هاى مثبت توصیه و خاطرنشان کردند امروز دشمنان و مستکبران متوجه شده اند که ملت ایران ملتی است که بهنگام ، وبه وقت نیاز، اقتدار ملی خود را به ظهور می رساند، لذا این آگاهی و هوشیارى باید حفظ شود.
حضرت آیت الله خامنه اى باتاکید براینکه آگاهی و هوشیارى ملت ایران توطئه هاى چندین ساله فرهنگی و سیاسی دشمنان را براى ایجاد بی ثباتی و آشوب در کشور نقش برآب کرد،افزودند آمریکاییها و صهیونیستها علاوه براینکه درایران به بن بست رسیده اند، در عراق و فلسطین نیزبا بن بست مواجه شده اند و آمریکایکسال پس ازحمله به عراق اکنون برخلاف تصوراولیه گرفتار مشکلات عدیده اى شده و پا در گل مانده است .
رهبرمعظم انقلاب اسلامی بااشاره به اینکه دشمن ممکن است بدلیل این بن بست ها،تصمیم هاى دیوانه وار بگیرد، تصریح کردند دشمن باید بداند هر تصمیمی که بر ضد ملت آزاده ایران بگیرد نقش برآب خواهد شد، زیرا ملت ایران بیدار است .

 

 

 
 
https://www.aviny.com/Bayanat/83/01_02.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved