ارجاع اختلاف درانتخاب حقوقدانهاى شوراى نگهبان
به مجمع تشخيص مصلحت نظام
14 / 5 / 80


بسم الله الرحمن الرحيم

رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام جناب آقاى هاشمى رفسنجانى

باسلام و تحيت

بـا توجه به اينكه مجلس محترم شوراى اسلامى و قوه ى محترم قضاييه نـتـوانـسته اند در مورد انتخاب دو نفر عضو حقوقدان شوراى محترم نـگهبان به توافق لازم دست يابند, و اين ممكن است موجب تاخير در مـراسـم تـحـلـيف رئيس جمهور محترم گردد و از آنجا كه بحمدالله راه حـل ايـن مـشكل در قانون اساسى پيش بينى شده است, لذا شايسته اسـت كـه بـا تـوجـه به اصل 110 قانون اساسى, جلسه ى فوق العاده ى مـجـمـع تـشـخيص مصلحت را در نزديكترين زمان, تشكيل دهيد و نظر مـشـورتـى خـود را بـراى تـصـمـيـم گيرى نهايى به اينجانب گزارش فرماييد.
مـزيـد توفيقات روساى محترم قواى قضاييه و مقننه و ديگر مسوولان محترم را از خداوند متعال مسئلت مى نمايم.


سيد على خامنه اى
14 / 5 / 80

 
 
https://www.aviny.com/Bayanat/80/26_80.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved