مصاحبه مقام معظم رهبرى پس از شركت در انتخابات
18 / 3 / 80

بسم الله الرحمن الرحيم

امروز ان شاءالله براى ملت ايران و كشور عزيزمان روز مباركى است.به توفيق الهى, مردم در پاى صندوقهاى راى حاضر خواهند شد و مثل هميشه كه با حضور خودشان توانسته اند در مقابل دشمنيها, به كشور آبرو و مصونيت ببخشند, اين بار هم ان شاءالله همين طور خواهد شد.
امروز هر برگه رايى كه به صندوقها انداخته مى شود, در حقيقت راى به نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى است و اين براى كشور بسيار باارزش و با اهميت است, لذا شما مى بينيد كه بوقهاى بيگانه, همه سعى خودشان را مى كنند تا شايد بتوانند انتخابات را كم رونق كنند, اما نخواهند توانست, چون ملت ما در طول چندين سال گذشته و درانتخابهاى متعدد, همواره توانسته اند در دنيا ركورد حضور در پاى صندوقهاى راى را بشكنند و حضورشان در پاى صندوقها ونشان دادن مردم سالارى دراين كشور, تقريبا از همه ى كشورهاى غربى و كشورهاى لائيك بيشتر بوده و اين دفعه هم به فضل الهى همين طور خواهد شد.
البته من مجددا به مردم توصيه مى كنم كه اين كار را كوچك نشمرند.مساله اين است كه امروز ان شاءالله مدير اجرايى كشور انتخاب خواهد شد.
در نظام جمهورى اسلامى, رياست جمهورى شان مهمى است.
بازوى اجرايى نظام, دولت و رئيس جمهور است.مردم نشان داده اند كه هر كارى ممكن بوده و مى توانسته اند, براى نظام كرده اند, نظام هم بايد هركارى مى تواند, براى مردم بكند.اميدواريم كه ان شاءالله دولت جديدى كه روى كار خواهد آمد, بتواند مردم و كشور را با طعم عدالت اجتماعى, بيشتر آشنا كند, چون امسال, سال "رفتارعلوى" نام گرفته و اميدواريم در آخرسال از مردممان خيلى شرمنده نباشيم.توصيه اى هم به مسوولان و دست اندركاران مى كنم و آن اين است كه هم هياتهاى اجرايى و هم هياتهاى نظارت بايد كمال دقت خودشان را به كار ببرند تا از آراء مردم صيانت شود و اين آراء با امانت كامل شمارش و قرائت شود, كمااين كه بحمدالله همين طور هم بوده است.
امروز روز راىگيرى و پايان رقابتهاست من مى خواهم به ملت عزيزمان به خصوص دست اندركاران مسائل سياسى, توصيه كنم كه وقتى از امروز عبور كرديم, مسائل رقابت و برنده و بازنده و خط و خطوط و امثال اينها را كنار بگذارند.امروز هركسى كه بر اثر آراء مردم به رياست جمهورى انتخاب شد, رئيس جمهور همه است, همه بايد با او همكارى و احترام او را حفظ كنند او هم بايد حقوق همه را به طور يكسان رعايت كند.همه بايد دست به دست هم دهند و به دولت كمك كنند تا ان شاءالله بتواند گره هاى مردم را باز كند و كشور را هرچه بيشتر به سمت هدفهاى والا پيش ببرد.

 
 
https://www.aviny.com/Bayanat/80/10_80.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved