بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع اقشار مختلف مردم

به مناسبت نيمه شعبان ميلاد حضرت مهدى (عج)

22 / 8 / 79

بسم الله الرحمن الرحيم

ان شـاالله كه بر همه ى آحاد ملت ايران, بر يكايك شما حضار عزيزى كه در ايـن جا تـشـريـف داريـد, بـر همـه ى آزادگان عالم, خداوند متعال اين عيد را مبارك و ميمون فرمايد.

همـچنين تشكر مى كنم از عزيزانى كه برنامه اجرا كردند و جلسه را مـعطر كردنـد بـه نـام و يـاد ولـى اعظم الـهـى, حضرت بقي0الله (ارواحـنـا له الفدا).از شما برادران و خواهرانى كه احساسات خود را, شـور و ايـمـان قلـبـى خودتـان را بـه انـواع مختلفى ابراز فرمـوديـد, صمـيمانه متشكرم و اميدوارم خداوند متعال نظر لطف و عنـايـت ويـژه ى خود را برشما جوانان عزيز, مردان و زنان مومن و بـاصفا, مـبذول كند و دلهاى شما را از آنچه كه هست, نورانى تر و شفاف تر بفرمايد.

ايـن مـيلاد و اين ياد بزرگ بايد به ما درس بدهد.احساسات, بسيار خوب اسـت, عواطف, پـشـتوانه ى بسيارى از اعمال نيكوى انسانهاست; ايـمـان و عقيـده ى قلـبـى بـه وجود اين منجى عظيم عالم, شفابخش بـسيارى از بيماريها و دردهاى معنوى و روحى و اجتماعى است; ولى فراتـر از همـه ى ايـنها, ما بايد از اين ياد, از اين خاطره, از اين حادثه ى عظيم, درس بگيريم.

هر سـال ايـن جشـنـهـا بـرپـا مى شود و دلها را معطر مى كند; اگر و عمـل مـا بـتـوانـد يـك آموزنده و معلم به حساب بيايد, يقينا يـك درس از اين درسها اين است كه همه بدانند, همه اذعان و باور مـسـتـكبـران عالـم هرچه مى خواهند, بگويند; تظاهر به قدرت نمايى بـكنـند; اما لشكر حق و حقيقت و كاروانى كه بشريت را به سمت سر مـنـزل عدل و داد پـيـش مى برد, روز به روز در حال افزايش يافتن اسـت.گذشـت سالها نمى تواند اين اميد را در دلها از بين ببرد يا كم فروغ كنـد كه در آيـنـده كه امـيـدواريم آن آينده چندان دور نـباشد همه ى آحاد بشر طعم عدالت را به معناى واقعى كلمه خواهند چشيد.

حـقانـيـت آن دولـت الـهى و حكومت ربوبى در زمين در اين است كه گرفت.قدرتـمـنـدان و مـسـتـكبـران و زورگويـان و زرانـدوزان و حـركت را, اين رفتار طبيعى بشر را به سمت صلاح متوقف كنند.البته در كار خدا در زمـيـن طفره نيست, كارها برطبق روال طبيعى انجام مـى گيـرد; امـا طبيعت و فطرت عالم اين است; طبيعت عالم اين است كه به سمت كمال برود و مى رود.

شـعارهايـى كه امـام زمـان (علـيـه الصلا0 والسلام وعجل الله تعالى فرجه) بـر سـر دسـت خواهد گرفت و عمل خواهد كرد, امروز شعارهاى مـردم مـاسـت; شعارهاى يك كشور و يك دولت است; اين خودش يك گام بـسـيار بلندى به سوى اهداف امام زمان است.يك روزى شعار توحيد, شـعار مـعنويت, شعار ديندارى, در دنيا منسوخ شده بود, سعى كرده بـودند به طور كلى آن را به دست فراموشى بسپارند; اما امروز در ايـن مـنـطقه ى عالـم, ايـن شـعارها, شـعارهاى رسـمى حكومت است; شـعارهاى رسـمى اداره ى كشور و احاد ملت است; علاوه ى بر اين, اين شـعارها آرزوى مـلـتهاى مسلمان در بسيارى از كشورهاى دنياست; و اين شعارها يك روز تحقق پيدا خواهد كرد.

ايـن زمـيـنـه ها وقتـى آماده شد; آن وقتى كه معلوم شد در مقابل قدرت مـادى مـسـتكبران عالم, زمينه ى اين وجود دارد كه آحاد بشر بـتـوانـنـد بر روى حرف حق خود بايستند, آن روز, روز ظهور امام زمـان اسـت; آن روز, روزى اسـت كه مـنـجى عالـم بـشـريت به فضل پـروردگار ظهـور كنـد و پيام او همه ى دلهاى مستعد را كه در همه جاى جهـان هستند, به خود جذب كند و آن وقت ديگر قدرتهاى ستمگر, قدرتـهـاى زورگو, قدرتـهـاى متكى به زر و زور نتوانند حقيقت را آن چـنـانى كه قبل از آن هميشه كرده اند با فشار زر و زور خود به عقب بنشانند يا مكتوم نگهدارند.

شـمـا مـردم عزيـز بـخصوص شـما جوانها هر چه كه در صلاح خود, در مـعرفت و اخلاق و رفتار و كسب صلاحيتها در وجود خودتان بيشتر تلاش كنـيـد, اين آينده را نزديكتر خواهيد كرد; اينها دست خود ماست. اگر مـا خودمـان را به صلاح نزديك كنيم, آن روز نزديك خواهد شد; همـچـنان كه شهداى ما با فدا ركردن جان خودشان آن روز را نزديك كردنـد; آن نـسـلـى كه بـراى انـقلاب آن فداكاريها را كردند, با فداكاريهاى خودشان آن آينده را نزديكتر كردند.

هر چـه مـا كار خيـر و اصلاح درونـى خود وتـلاش بـراى اصلاح جامعه انجام بدهيم, آن عاقبت را دايما نزديكتر مى كنيم.

امـيـدواريـم خداى متعال ادعيه ى زاكيه و توجهات حضرت ولى عصر را در حـق ملت ايران, در حق شما عزيزان, هميشگى قرار بدهد; دعاهاى آن بـزرگوار را در حق همه ى ما مستجاب كند; ديدار آن بزرگوار را دوسـتـداران و شـيـعيـان واقعى آن بزرگوار قرار بدهد; ما را در دنـيا با آل محمد, و در آخرت با آن بزرگواران محشور فرمايد; ما را مسلمان و مومن واقعى زنده بدارد و بميراند.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

 
 
https://www.aviny.com/Bayanat/79/he.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved