پيام تبـريك رهبـر معظم انقلاب اسلامـى به ورزشكـاران جـانبـاز و معلـول شـركت كننـده

 در بـازيهاى پـارا المپيك سيـدنى

11 / 8 / 79

مصادف با چهارم شعبان 1421

بسم الله الرحمن الرحيم

فـرزنـدان عزيزم در كـاروان ورزشـى ذوالفقار

سلام عليكم

افتخاراتـى كه شماجانبازان و معلـولان سرافراز در مسابقات جهانى آفريديد, قلب ملت ايران را لبريز از شادمانـى و شـوق كرد و دعا مـى كنـم همچـون سـالهاى حماسه و دفاع, افتخـار آفـرينـى شما در ميدانهاى ورزشى نيز ادامه يابد.

والسلام عليكـم و رحمت الله و بـركاته

سيد على خامنه اى

11 / 8 / 1379

مصادف با چهارم شعبان 1421

 
 
https://www.aviny.com/Bayanat/79/hd.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved