بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى

در مراسم اختتاميه مسابقات بين المللى حفظ و قرائت قرآن كريم

9 / 8 / 79

بـسـم الله الرحمن الرحيم

اولا خوشامد عرض مى كنم به همه حضارمـحترم,بخصوص به قاريان عزيز و كسانى كه با تلاوت قرآن, باحفظ قرآن وتـفسير قرآن توانسته اند يك شان معنوى بـراى خودشـان ايجـاد كنـنـد, و همـچنين به همه ى ميهمانان عزيزى كه از كشورهاى مختلـف تـشـريـف آورده انـد, چـه اساتيد محترم, چه قرا عزيز و حافظان ومفسران.

حـمـد و شـكر مى كنيم خداى متعال را كه به ما توفيق انس با قرآن را داد اگر مـلـتى بتواند از طريق انس با قرآن, خود را در فضاى قرآنـى قرار بـدهد, در فضاى مـعرفتـى قرآن قرار بـدهد, خواهد تـوانـست مشكلات خود را برطرف كند.مشكل بزرگ مسلمانان دنيا دورى از قرآن اسـت, علاج هم بـرگشـت بـه قرآن است.قرآن فقط براى تلاوت مـعرفت اسـت; قرآن بـراى اين است كه جامعه ى اسلامى تكليف خود را بـفهمد; وظيفه ى خود را بفهمد; از حيرت نجات پيدا كند; از ظلمات نـجات پـيـدا كنـد.جلسه ى قرآن, تلاوت قرآن, صوت قرآن, مقدمه است بـراى مـعرفت مـفاهيـم قرآنـى.عيـب بـزرگ كار مـا ايـن جاست; ما مـسـلـمانها, ما امت اسلامى دم از قرآن مى زنيم; اما به قرآن عمل نـمـى كنـيـم; دم از مـحـبـت خدا مـى زنيم; اما از دين خدا پيروى خدا را دوسـت مـى دارد, دليل صدق او تبعيت از پيغمبر است; تبعيت از قرآن است.

عزيـزان مـن! ملت ايران به همان اندازه يى كه به قرآن نزديك شده نـزديـك شده است; به بصيرت نزديك شده است.همه ى ملتهاى دنيا راه اسـت.شـمـا بـبـيـنيد, پنجاه سال است كه يك حكومت غاصب در كشور فلـسـطيـن تشكيل شده; در طول اين مدت مبارزاتى هم انجام گرفته; لـيـكن بـه نـهـايـت نرسيد; چرا؟ چون در اين مبارزات, دين خدا, ايـمـان اسـلامـى, حـكم قرآنى ملاك نبود.امروز ملت فلسطين با نام اسـلام مـبـارزه مـى كند و اين مبارزه در اركان دشمن تزلزل ايجاد كرده است.

اگر مـسـلمانها به آنها كمك بكنند كه اين وظيفه ى قرآنى همه است يـقيـنـا ايـن راه كوتاه خواهد شد; اگر مسلمانها هم كمك نكنند, خود آنـهـا مـقاومـت كنند, ايستادگى كنند, باز هم پيروز خواهند شـد; منتها پيروزى در حال غربت و تنهايى سخت تر است, مثل ملت ما كه تـنـها ايستادگى كرد و شرق و غرب با او مخالفت كردند.در جنگ تـحـمـيـلى عليه ما, همه ى مراكز قدرت عليه ما شدند; ما غريبانه مـقاومـت كرديـم; غربـت را تـحـمـل كرديـم; امـا از مقاومت دست بـرنـداشـتيم; خداى متعال ما را پيروز كرد; ملت فلسطين هم همين جور اسـت.بـراى رفتـن در فضاى زندگى شايسته ى انسان, مبارزه لازم اسـت; وظيفه ى همه ى مسلمانهاست كه در اين مبارزه سهيم شوند و به آن قطعه يـى از پـيـكر اسـلامى كه دست دشمن است, يارى برسانند تا مـسـلـمانها بتوانند آن را پس بگيرند, يك مصداق از عمل به قرآن ايـن اسـت.اگر مسلمانها به همين يك قانون به همين يك دستور عمل كنند, بسيارى از كارها اصلاح خواهد شد.

عزيزان من! جوانان عزيز!

تـلاوت قرآن يـك فضيـلت بزرگى است يك ثواب است, اما اين تلاوت يك وسـيـلـه يى است براى معرفت.اين قرآن يك اقيانوس عظيم است; هرچه بـيـشـتـر جلو برويد, تشنه تر مى شويد; علاقه مندتر مى شويد; دل شما روشـن تـر مى شود.در قرآن بايد تدبر كرد من باز هم از شما جوانها خواهش مـى كنـم كه با معانى قرآن انس پيدا كنيد; ترجمه ى قرآن را بـفهميد, من بارها اين را از جوانها خواسته ام; خيليها هم اقدام كرده انـد.قرآن را كه هر روز تـلاوت مـى كنـيـد, هرچه تلاوت كرديد, حك بشود; در آن صورت فرصت تدبر پيدا خواهيد كرد.

امـروز مكتبهاى فلسفى دنيا, مكتبهاى معرفتى دنيا, در كار بشريت درمـانـده انـد.بـاور كنـيـد مـكاتـب اجتماعى دنيا در كار انسان درمـانده اند, راه پيدا نمى كنند.آن ماركسيزم بود كه آن جور شكست خورده و نـابود شد; مكاتب غربى هم همين جورند; درمانده اند دليل درمـانـدگيشان اين است كه در غرب علم هست, پول هست, قدرت نظامى هست; سعادت نيست; سكينه و طمانينه نيست, آرامش معنوى نيست.

پـس آن نـسـخه, نـسـخه ى ناكامى است; نسخه ى شكست خورده يى است.اما عزت مـى دهد, هم سـكيـنـه مى دهد; ((هوالذى انزل السكينته فى قلوب الـمـومـنـين ليزداد وايمانا مع ايمانهم)); ((فانزل الله سكينته علـى رسـولـه و على المومنين والزمهم كلمه التقوى)).علاوه ى بر لذت دنـيوى, رفاه مادى و قدرت علمى, سكينه و طمانينه مى دهد و آرامش مـى بـخشـد; و اين در تاريخ تجربه شده است; امروز هم قابل تجربه شـدن است.در ايران اسلامى ما يك قدم كوچكش را برداشته ايم; آثارش هم مـشـاهده كرديـم; بـركاتش را هم ديديم; و هرچه جلوتر برويم, بـيـشتر خواهد شد.امروز علاج امت اسلامى اين است; و مقدمه و صراط مستقيمش همين قرآن كريم است.

در اين محفل قرآنى چند جمله دعا بكنم, شما آمين بگوييد.

پـروردگارا! اسلام و مسلمانها را در هرجاى دنيا كه هستند, منصور و سـرافراز كن پـروردگارا! امـت اسـلامـى را مـتـحـد و يـكپارچه كن.

پروردگارا! همـه ى مـا را, همـه ى مـلت ايران را, همه ى امت اسلامى را با قرآن مانوس و از قرآن قدردان بفرما.!

پـروردگارا! بـه مبارزه ى مردم فلسطين بركت عنايت كن. پروردگارا!بـه آنـهـا پيروزى عنايت كن.

پروردگارا!به مردم مبارز لبنان به مـبـارزان لـبـنان كه نمونه هايش را اين جا ديديد; يك نمونه اين بـا ايـستادگى خودشان, طعم شكست را به دشمن جسور بچشانند, بركت عنـايـت كن; بـه آنـهـا تـوفيـق عنـايـت كن

پروردگارا! همه ى ما مسلمانها را از خوابهاى غفلتمان بيدار كن.

پـروردگارا! بـه محمد و آل محمد, آينده ى امت اسلامى را, آينده يى روشن و تابناك قرار بده.

پروردگارا!

قلـب مقدس ولى عصر (ارواحنا فداه) را از ما راضى و خشنود كن.روح مطهر شهدا, روح امام عزيزمان را از ما راضى و خشنود كن.

والـسـلام علـيـكم ورحمه الله وبركاته

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved