بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات مقام معظم رهبرى در جمع بانوان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها

79 / 6 / 30


بسم الله الرحمن الرحيم

اولا بـه هـمه ى شما بانوان محترم و عزيز, بخصوص به خانواده هاى معظم شهيدان بـه مادران و همسران شهداى گرانقدرمان, به خاطر اين اجتماع صميمى و پرشور خـوشآمد عـرض مى كنم و تشكر مى كنم از بيانات مادر محترمه ى سه شهيد گرانقدر كه ايراد فرمودند.

فـرصت يـادبود ولادت فـاطمه ى زهـرا(سلام الله عـليها) فرصت مغتنمى براى زنان مـسلمان اسـت تـا هويت زن مسلمان و ارزش والاى زنان در نظر اسلام و در پرتو نـظام اسـلامى مورد توجه و مداقه قرار بگيرد.مثل همه ى موضوعات ديگر, موضوع زن هـم دستمايه يى شده است در دست سوداگران همه ى ارزشهاى انسانى در دنيا و در رسـانه هاى جـمعى عالم, در طول سالهاى متمادى, آن كسانى كه نه براى زن, نه براى جنس انسان, نه براى كرامتهاى انسانى, جز در محاسبه ى با پول ارزشى قـائل نيستند كه متاسفانه در تمدن كنونى مغرب نقش مهمى را در همه ى عرصه ها ايـفا مـى كنند مساله ى زن را هم براى خودشان در ميدانهاى مختلف به صورت يك سـرمايه, بـه صورت يك وسيله ى سوداگرى درآوردند; روى آن بحث مى كنند, فرهنگ سـازى مـى كنند, تبليغ مى كنند ذهنهاى مرد و زن همه ى دنيا را در سر دو راهى يـك وسـوسه و گمراهى بزرگ قرار مى دهند.در چنين شرايطى, جا دارد زن مسلمان بـا تـامل در مفاهيم اسلامى و ارزشگذاريهاى اسلامى و با دقت در خطوطى كه در نـظام اسـلامى بـراى پـيشرفت زنـان و مـردان پيش بينى شده است, هويت خود را بـازيابى كـند, قـامت رسـاى استدلال را در مقابل سفسطه ها و وسوسه هاى عوامل صهيونيسم و سرمايه گذارى و زراندوزى به نمايش در بياورد.

اسـلام در مـقابل جـاهليتى كه به زن ظلم مى كرد, ايستادگى كرد; هم در ميدان معنويت و فكر و ارزشهاى انسانى, هم در ميدان حضور سياسى, هم از همه بالاتر در عرصه ى خانواده زن و مرد ناگزير اجتماع كوچكى به نام خانواده دارند, كه اگـر در جـامعه يى ارزشـگذارى درست صورت نگيرد, اولين نقطه يى كه به زن ستم مى شود, داخل خانواده است.در هر سه عرصه, اسلام ارزشگذارى كرده است.

در زمـينه ى مـسائل مـعنوى, زنـان جـزو پـيشگامان حركت معنوى انسان به سوى پـيشرفتها هـستند.در قـرآن وقـتى مـى خواهد براى انسانهاى مومن مثال بزند, مـى فرمايد:((و ضـرب الله مـثلا لـلذين امـنوا امـراه فرعون)) از يك زن مثال مـى زند.آن جـايى كه بحث ايمان و اسلام و صبر و صدق و مجاهدت در راه به دست آوردن ارزشـهاى انـسانى و اسـلامى و مـعنوى اسـت, مـى فرمايد ((ان الـمسلمين والـمسلمات و الـمومنين و الـمومنات و الـقانتين و القانتات و الصادقين و الـصادقات و الـصابرين و الـصابرات)).در ايـن آيـه ده عنوان براى ارزشهاى مـعنوى ذكر مى شود, اسلام, ايمان , قنوت, صدق, صبر, خشوع و ديگر چيزها.زن و مـرد در ايـن مـيدان دوش بـه دوش حركت مى كنند و پيش مى روند, هر دو را ذكر مـى كند.اين بـت مـردگرايى كه در جاهليتها هميشه به وسيله ى مردان و حتى به وسـيله ى زنان پرستيده مى شد, اسلام در اين آيات اين بت را مى شكند.در ميدان مـسائل سـياسى و اجـتماعى, بـيعت زن را يـك امر لازم و يك مساله زنده معرفى مى كند.

شـما ملاحظه كنيد كه در دنياى غرب و همين كشورهاى اروپايى كه اين همه مدعى دفـاع از حقوق زنان هستند كه تقريبا همه اش هم دروغ است تا دهه هاى اول اين قـرنى كـه تمام شد, زنان نه فقط حق راى نداشتند, نه فقط حق گفتن و انتخاب كـردن نداشتند, حق مالكيت هم نداشتند, يعنى زن مالك اموال موروثى خودش هم نـبود, اموال او در اختيار شوهر بود! در اسلام بيعت زن , مالكيت زن , حضور زن در ايـن عـرصه هاى اسـاسى سـياسى و اجـتماعى تـثبيت شده است:((اذا جائك الـمومنات يـبايعنك عـلى ان لا يشركن بالله)) زنها مىآمدند با پيغمبر بيعت مـى كردند پيغمبر اسلام نفرمود كه مردها بيايند بيعت كنند, به تبع آنها, هر چه كه آنها راى دادند, هر چه كه آنها پذيرفتند, زنها هم مجبور باشند قبول كـنند, نـه, گـفتند زنـها هم بيعت مى كنند, آنها هم در قبول اين حكومت, در قبول اين نظم اجتماعى و سياسى شركت مى كنند.غربيها هزار و سيصد سال در اين زمـينه از اسـلام عـقب هستند و اين ادعاها را مى كنند! در زمينه ى مالكيت هم همين جور, و زمينه هاى ديگرى كه مربوط به مسائل اجتماعى و سياسى است.

خـود الـگوى فاطمه ى زهرا(سلام الله عليها) كه چه در دوران كودكى, چه بعد از هـجرت پـيغمبر به مدينه در داخل مدينه, در همه ى قضاياى عمومى آن روز پدرش كـه مركز همه ى حوادث سياسى اجتماعى بود, حضور داشت, نشاندهنده ى نقش زن در نـظام اسـلامى اسـت.البته فـاطمه ى زهرا(سلام الله عليها) قله ى اين مسائل است زنـان بـرجسته ى ديـگرى هـم در صدر اسلام بودند, با معرفت, با خرد, با علم, حـاضر در مـيدانها حـتى حـاضر در ميدانهاى جنگ, حتى تعدادى كه نيروى بدنى داشـتند, حـاضر در مـيدان دلاورى در جـنگ, شمشيرزنى و سربازى البته اين را اسـلام بـراى بـانوان واجب نكرده و از دوش آنها برداشته است, چون با طبيعت جسمى و نيز با عواطف آنها سازگار نيست.

در داخل خانواده هم, از نظر اسلام مرد موظف است كه زن را مانند گلى مراقبت كند, مى فرمايد:((المراه ريحانه)); زن گل است.اين مربوط به ميدانهاى سياسى و اجتماعى و تحصيل علم و مبارزات گوناگون اجتماعى و سياسى نيست:اين مربوط بـه داخل خانواده است.((المراه ريحانه وليست بقهر.....)) اين چشم خطابينى كـه گـمان مـى كرد زن در داخـل خـانه موظف به انجام خدمات است, اين ديد را پـيغمبر بـا ايـن بـيان تـخطئه كـرده است زن مانند گلى است كه بايد او را مـراقبت كـرد.با ايـن چـشم بايد به اين موجود داراى لطافتهاى روحى و جسمى نـگاه كـرد; ايـن نـظر اسـلام اسـت.هم خصوصيت زنانگى زن كه همه ى احساسات و خـواستهاى او بـر اسـاس اين خصوصيت زنانگى است, حفظ شده است, بر او تحميل نشده است, از او خواسته نشده است, كه در حالى كه زن است مثل مرد فكر كند, مثل مرد كار كند, مثل مرد بخواهد يعنى خصوصيت زن بودن كه يك خصوصيت طبيعى و فـطرى و محور همه ى احساسات و تلاشهاى زنانه است در ديد اسلامى حفظ شده هم در عـين حـال, ميدان علم, ميدان معنويت, ميدان تقوا, ميدان سياسى, بر روى او بـاز شـده اسـت و او, هـم بـه كـسب عـلم تشويق شده است, هم به حضور در مـيدانهاى گـوناگون اجـتماعى و سـياسى.آن وقـت در داخل خانواده هم به مرد گفته اند كه حق تكليف, تحميل, زياده روى, اعمال قدرتهاى جاهلانه و غيرقانونى ندارد.اين, آن نگاه اسلامى است.

بـا هـمين نگاه بود كه وقتى نهضت اسلامى به مرحله ى انقلاب اسلامى رسيد, زنان بـا هـمان برداشت طبيعى كه از اسلام در جامعه ى زنانه بود, جلو افتادند; كه امـام فـرمودند, درسـت هم فرمودند:اگر زنان در اين نهضت همكارى نمى كردند, انـقلاب هـم پـيروز نـمى شد.يقينا اگر زنها در داخل خيابانها و راهپيمايهاى عـظيم حـضور پـيدا نـمى كردند آن حـضور عظيم و باشكوه زنان در دوران انقلاب انـقلاب پـيروز نـمى شد.در جنگ تحميلى اگر امثال همين مادر گرامى سه شهيد و مـادران شـهيد و همسران شهيدان كه من افتخار داشته ام با هزارها نفر اينها از نـزديك نشست و برخاست و گفتگو كنم و خصوصيات آنها را مشاهده كنم.ايمان خود, صبر خود, ايستادگى خود, معرفت خود, روشن بينى خود در قبال ضايعات جنگ و فـداكاريهاى جـوانان و مـردان را نـشان نـمى دادند.جنگ پيروز نـمى شد, اگر مـادران شـهدا و همسران شهدا بى صبرى نشان مى دادند, شوق جهاد در راه خدا و شـهادت در دل مـردها مـى خشكيد; ايـن جور نمى جوشيد; اين جور به جامعه طراوت نـمى داد.در ميدان جنگ هم زنان نقشهاى درجه ى اول را ايفا كردند.اگر در طول انـقلاب وفـادارى زنـان, عـواطف زنـان, حـضور زنـان در ميدانهاى مختلف, در راهپيمائيها, در انتخاباتها نمى بود, يقينا اين حركت عظيم مردمى نمى توانست اين جور شكل پيدا كند و ادامه يابد.اين نظر اسلام است, اين نظر نظام اسلامى است.

غـربيها دربـاره ى جنس زن بايد پاسخگو باشند; آنها به زن خيانت كردند.تمدن غـربى بـه زن هـيچ نداده است.اگر پيشرفت علمى و سياسى و فكرى ديده مى شود, مـال خـود زنـهاست.هر جـا ايـن جـور چيزها پيش مىآيد.در ايران اسلامى و در كشورهاى ديگر هم پيش آمده است.

مـال خـود زنهاست.آنچه كه غربيها به آن دامن زدند وتمدن غربى پايه گذار اين خـشت كج و بناى كج بود, بى بند و بارى و ابتذال زنانه است.زن را به ابتذال كـشانده اند, داخـل خـانواده ى او را هـم اصـلاح نـكرده اند.مكرر در مـطبوعات آمـريكايى و اروپـايى, ميزان بالاى زن آزاريها و شكنجه ها و بى مهريها منتشر شده است.

فـرهنگ غـربى در مـورد زن و بى بندوبارى و به ابتذال كشاندن زنان آن مناطق مـوجب شده است كه خانواده سست بشود; بنيان خانواده متزلزل بشود, زن و مرد در داخـل خـانواده خـيانت بـه يـكديگر بـرايشان خـيلى مهم شمرده نشود اين گـناه نيست؟ ايـن خـيانت بـه جـنس زن نيست؟ با اين فرهنگ, از همه ى دنيا هم طلبكارند; در حالى كه بايد بدهكار باشند!

فـرهنگ غـربى در مـورد زنان بايد در موضع مدافع قرار بگيرد; بايد از خودش دفـاع كـند; بـايد تـوضيح بـدهد; امـا غلبه و سلطه سرمايه دارى و رسانه هاى مـستكبر جبار غربى قضيه را بعكس مى كنند; آنها مى شوند طلبكار, آنها مى شوند مـدافع حـقوق زن بـه قول خودشان و به اصطلاح خودشان! در حالى كه چنين چيزى نـيست.البته در بـين غربيها هم مسلما متفكرانى, فلاسفه يى, انسانهاى صادق و صـالحى هـستند كـه صـادقانه فـكر مى كنند و حرف مى زنند.آنچه كه من مى گويم, گرايش عمومى فرهنگ و تمدن غربى به زيان زن و بر عليه زن است.

زن مـسلمان ايـرانى در ايران اسلامى, بايد كوششش اين باشد كه هويت والاى زن اسـلامى را آن چـنان زنـده كـند كـه چشم دنيا را به خود جلب كند; اين امروز وظـيفه يى اسـت بـر دوش زنـان مـسلمان, بخصوص زنان جوان و دختران دانشآموز ودانشجو.

هويت اسلامى اين است كه زن در عين اين كه هويت و خصوصيت زنانه ى خود را حفظ مـى كند كه طبيعت و فطرت است و براى هر جنسى خصوصيات آن جنس ارزش است يعنى آن احساسات رقيق را, عواطف جوشان را, آن مهر ومحبت را, آن رقت را, آن صفا و درخـشندگى زنـانه را براى خود حفظ مى كند, در عين حال, هم بايد در ميدان ارزشـهاى مـعنوى مـثل علم, مثل عبادت, مثل تقرب به خدا, مثل معرفت الهى و سـير واديـهاى عـرفان پـيشروى كـند, هم در عرصه ى مسائل اجتماعى و سياسى و ايـستادگى و صبر و مقاومت و حضور سياسى و خواست سياسى و درك و هوس سياسى, شـناخت كـشور خـود, شـناخت آيـنده ى خود, شناخت هدفهاى ملى و بزرگ و اهداف اسلامى مربوط به كشورهاى اسلامى و ملتهاى اسلامى, شناخت توطئه هاى دشمن شناخت دشـمن, شـناخت روشـهاى دشـمن بايد روز به روز پيشرفت كند, و هم در زمينه ى ايـجاد عـدل و انـصاف و مـحيط آرامش و سكونت در داخل خانواده بايد پيشرفت كـند.اگر قـوانينى لازم اسـت, اگـر تـصحيح و اصلاحى در مسائلى كه به اين جا مـنتهى مـى شود, لازم اسـت, زنان, زنان باسواد, زنان آگاه, زنان بامعرفت, در همه ى اين ميدانها بايستى پيشروى كنند; الگوى زن را نشان بدهند, بگويند زن مـسلمان آن زنـى اسـت كـه هـم ديـن خـود را, حجاب خود را, زنانگى خود را, ظـرافتها و رقـتها و لـطافتهاى خـود را حـفظ مـى كند; و هم از حق خود دفاع مـى كند; هـم در ميدان معنويت و علم و تحقيق و تقرب به خدا پيشروى مى كند و شـخصيتهاى بـرجسته يى را نـشان مـى دهد; ولى در ميدان سياسى حضور دارد; اين مى شود الگويى براى زنان.

شما بدانيد زنان مسلمان در بسيارى از نقاط دنيا امروز به شما نگاه مى كنند و از شـما يـاد مى گيرند اين كه مى بينيد در بعضى از كشورهاى غربى, در بعضى از كـشورهاى مـسلمان امـا بـا حكومتهاى غيراسلامى اين جور حجاب اسلامى مورد تهاجم دشمنان دين قرار مى گيرد, اين نشاندهنده ى گرايش آنها به حجاب است.در كـشورهاى هـمسايه ى مـا, آن جـاهايى كـه به حجاب اهتمام نمى شد, در كشورهاى اسـلامى كه بنده خودم از نزديك بعضى جاها را ديدم كه هرگز اسمى از حجاب در آن جـا آورده نـمى شد, در مـدت بـيست ساله ى بعد از انقلاب, زنان بخصوص زنان روشـنفكر, بـخصوص دخـتران دانـشجو, به حجاب, گرايش پيدا كردند, علاقه پيدا كـردند; رو آوردنـد و حجاب را حفظ كردند; كه نمونه هايش علاوه ى بر اينها در كشورهاى غربى هم مشاهده شده است شما الگوييد, شما نمونه ايد.

بدانيد امروز در هيچ جاى دنيا زنانى كه مثل اين مادران شهداى ما, مادر دو شـهيد, مـادر سه شهيد, مادر چهار شهيد باشند, نيست.در جامعه ى ما, مادرانى بـا ايـن خصوصيات كه از پدرها بهتر و قوىتر و آگاهانه تر ايستادند, در اين ميدان بسيار داريم; اين همان تربيت اسلامى است, اين همان دامان پاك و مطهر و نورانى فاطمه ى زهرا (سلام الله عليها) است.

شـما دختران فاطمه هستيد; فرزندان فاطمه ى زهرا هستيد; دنباله رو آن فاطمه ى زهرا هستيد.

امـيدوارم كـه انوار مقدس ولايت و معنويت و معرفت, دلهاى همه ى شما را روشن كـند و روز بـه روز در جـهت حفظ هويت اسلامى, زنان مسلمان گامهاى بلندتر و بـهترى بـردارند و روح مطهر امام راحل, كه اين راه را به روى زنان ما باز كـرد و مـشمول الـطاف و تـفضلات الـهى باشد و ان شاالله ادعيه ى زاكيه ى حضرت ولى عصر (ارواحنا فدا) شامل همه ى شما خواهران گرامى و عزيز من باشد.

والـسلام عـليكم و رحـمه الله و بـركاته

 

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved