شهید آوینی

 

افق

كارگردان: رسول ملاقلی پور

وظیفه فیلمسازان مسلمان در این مسیر بسیار دشوار است و مگر وظیفه گردان تخریب،بچه های اطلاعات وعملیات و خط شکن ها آسان بود؟آنها بر« تکنو لوژی تسلیحاتی غرب»غلبه کردند و اینها نیز باید عرصه ی «هنر تکنولوژیک»را فتح کنند. با روی آوردن به جاذبیت های کاذب،دلقک بازی وآرتیست بازی و هیجانات عصبی و...نمی توان سینما را به خدمت اسلام کشید.

انسان در عمق وجود خویش دارای فطرتی الهی است ژرف و دیرپا،وجذبه ای بسیار قدرتمند از درون او را به جانب حقیقت یگانه عالم می کشاند...وهنر باید جوابگوی این جذبه های الهی باشد،نه حدیث نفس،نه وسیله تفنن محض،نه تفرجگاه نفس اماره.

تفاوت اساسی فیلم «افق» نیز با دیگر فیلم های جنگی امسال در همین جاست که مقصد آن ایجاد تحول عمیق فطری در انسان ها نیست.«افق» خواسته است که وسیله ای برای تفنن مخاطبان سطحی و آسان پسند باشد و این هدف والایی نیست؛گذشته از آنکه تاریخ جنگ نیز با این قهرمان پروری ها مخدوش می شود وعملیات کربلای سه تبدیل می شود به ملغمه در هم جوشی از فیلمهای هالیوودی و سینمای فردین ودیگر ستارگان... اما با پرسو ناژهایی که مردانش لباس بسیجی پوشیده اند وزنانشان چادر شرمن ومقنعه سفید.چه ضرورتی برادر«ملاقلی پور»را وا داشته است که پای در این راه بگذارد؟

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo