شهید آوینی
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خلاصه جلسه اول کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 27 تیرماه ماه 95
دو واحد درس احزاب 19 تیرماه ماه 95
اولین نمازگزار 05 تیرماه ماه 95

خرداد

فروغ آسمان حجاز 27 خرداد ماه 95
سیره معصومان(ع) در ماه رمضان‏ 20 خرداد ماه 95
دعا بعد از این ذکر مستجاب است 15 خرداد ماه 95
راه محافظت از مال‏ 10 خرداد ماه 95

اردیبهشت

معنویت و عرفان امام حسین (ع) 19 اردیبهشت ماه 95
حضرت عباس صفای چشمه مهتاب 19 اردیبهشت ماه 95
شجاعت امام سجاد علیه السلام 19 اردیبهشت ماه 95
ماه شعبان درمانگاهی برای نجات از بیماری های خطرناک 19 اردیبهشت ماه 95
فضيلت و اعمال ماه شعبان المعظم 19 اردیبهشت ماه 95
ريشه‌های تاريخی اعتكاف در قرآن 05 اردیبهشت ماه 95

فروردین

حركت فرهنگي و سياسي امام جواد (علیه السلام) 31 فروردین ماه 95
آثار برخی گناهان از زبان امام سجاد(ع) 16 فروردین ماه 95
Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo