شیخ نمر باقر النمر ؛ رهبر شیعیان عربستان

برای دریافت تصویر با کیفیت روی آن کلیک نمایید

بازگشت به صفحه اصلی تصویرسازی علما

شیخ نمر,شیخ نمر باقر النمر,عربستان,قطیف,شیعیان,رهبر,بازداشت,تصویر سازی,تصویر با کیفیت,عباس گودرزی,رهبر شیعیان عربستان

Logo
https://www.aviny.com/Album/tasvir-sazi/olama/pages/Sheykh-NemerBagher-Alnemer.aspx?����������-����-��������-������-������-��������-����������&mode=print