بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

1. ولى در بقاء بر تقليد ميت، فرا گرفتن مسايل كفايت مى كند.

2 . در روايات پانزده ذراع آمده است كه ذراع يعنى نوك آرنج تا سر انگشت دست انسان، تقريباً 45سانتيمتر مى باشد.

3. مجلسى(قدس سره) در كتاب «شرح من لايحضره الفقيه» مقدار پرتاب تير را دويست گام معين فرموده است.

4. ظهر شرعى در بعضى از مواقع سال، چند دقيقه پيش از ساعت دوازده (به ساعت ظهر كوك) و گاهى چند دقيقه بعد از ساعت دوازده است.

5. بنابراين تقريباً يازده ساعت و يك ربع بعد از ظهر شرعى آخر وقت نماز مغرب و عشاء است.

6. سوره هاى: الم سجده، فصّلت، نجم و علق.

7 . سوره جمعه آيه 9 .

8 . درهم عبارت از 6/12 نخود نقره سكه دار.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved