بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

احكام ظرفها

مسأله 231. ظرفي كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده است، خوردن و آشاميدن از آن حرام است و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهايي كه بايد با چيز پاك انجام داد، استعمال كنند. بلكه احتياط واجب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را، اگر چه ظرف هم نباشد استعمال نكنند.

مسأله 232. خوردن و آشاميدن از ظرف طلا و نقره حرام است و همچنين استعمال آنها مطلقاً بنابر احتياط واجب حرام است، اما حرمت نگاهداشتن آنها به قصد ذخيره مالي نه به عنوان ظرف، معلوم نيست اگر چه احوط است.

مسأله 233. ساختن ظرف طلا و نقره به قصد خوردن و آشاميدن از آن و ساير استعمالات محرمه و اجرت ساختن آن حرام است.

مسأله 234. خريد و فروش ظرف طلا و نقره به قصد خوردن و آشاميدن و ساير استعمالات محرمه و پول و عوضي هم كه فروشنده مي‎گيرد حرام است.

مسأله 235. گيره استكان كه از طلا يا نقره مي‎سازند اگر بعد از برداشتن استكان، ظرف به آن گفته شود، استعمال آن ـ چه به تنهايي و چه با استكان ـ حرام است. و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعي ندارد.

مسأله 236. استعمال ظرفي كه روي آن را آب طلا يا آب نقره داده‎اند اشكال ندارد.

مسأله 237. اگر فلزي را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند. چنان چه مقدار آن فلز به قدري زياد باشد كه ظرف طلا يا نقره به آن ظرف نگويند، استعمال آن مانع ندارد.

مسأله 238. اگر انسان غذايي را كه در ظرف طلا يا نقره است به قصد اين كه چون غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام مي‎باشد، در ظرف ديگر بريزند اشكال ندارد، و اگر به اين قصد نباشد، ريختن غذا از ظرف طلا يا نقره در ظرف ديگر حرام است. ولي در هر دو صورت خوردن غذا از ظرف دوم مانعي ندارد.

مسأله 239. استعمال باد گير قليان و غلاف شمشير و كارد و قاب قرآن، اگر از طلا يا نقره باشد، اشكال ندارد. ولي احتياط آن است كه عطردان و سرمه‎دان طلا و نقره را استعمال نكنند.

مسأله 240. استعمال ظرف طلا يا نقره در حال ناچاري اشكال ندارد مگر براي وضو و غسل، كه در حال نا چاري هم نمي‎شود از ظرف طلا و نقره استفاده كرد.

مسأله 241. استعمال ظرفي كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر اشكال ندارد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved