ضمان
 

س 1682: کسى که در حساب بانکى خود موجودى ندارد، آيا مى تواند چکى را به عنوان وثيقه ضمانت از شخص ديگرى، صادر کند؟

ج: ميزان در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى مى‏باشد.

س 1683: از شخصى مقدارى طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهى مى کرد، در نتيجه يکى از اقوام او چک مدّت دارى را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به اين شرط که به او در پرداخت بدهى مهلت بدهم، بدين ترتيب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفى شد و در حال حاضر دسترسى به او ندارم، آيا شرعاً جايز است که همه قرض را از ضامن بگيرم؟

ج: اگر بر وجه صحيح شرعى ضامن شده باشد جايز است بعد از رسيدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنيد و همه آن را از او بگيريد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved