کار کردن در دولت ظالم‏
 

س 1357: آيا انجام وظيفه در حکومت غير اسلامى جايز است؟
 

ج: جواز آن منوط بر اين است که خود آن وظيفه فى‏نفسه جايز باشد.
 

س 1358: فردى در اداره راهنمايى و رانندگى يکى از کشورهاى عربى کار مى‏کند و مسئوليت او امضاى پرونده کسانى است که قوانين عبور و مرور را نقض کرده‏اند تا بدين ترتيب به زندان بيفتند و پرونده هر يک از آنان را که امضا کند فرد ناقض قانون به زندان خواهد رفت. آيا اين کار براى او جايز است؟ و حقوقى که در برابر کارش از دولت مى‏گيرد چه حکمى دارد؟
 

ج: رعايت مقرّراتى که براى نظم جامعه وضع شده‏اند در هر حال واجب است، هرچند آن قوانين توسط دولت غيراسلامى وضع شده باشند و دريافت حقوق در برابر عمل حلال، اشکال ندارد.
 

س 1359: بعد از آن‌که مسلمانى تابعيت آمريکا يا کانادا را بدست آورد، آيا جايز است وارد ارتش يا پليس شود؟ و آيا جايز است در اداره‏هاى دولتى مثل شهردارى و ساير مؤسسات تابع دولت مشغول به‌کار شود؟
 

ج: اگر فسادى بر آن مُترتّب نشود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب نباشد، اشکال ندارد.
 

س 1360: آيا قاضى منصوب از طرف سلطان جائر، براى حکم کردن و قضاوت، مشروعيت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟
 

ج: جايز نيست غير از مجتهد جامع‌الشرايط ـ چنانچه از طرف کسى که حق نصب دارد منصوب نشده باشد ـ متصدّى امر قضا و فصل خصومات در بين مردم شود و بر مردم هم جايز نيست به او مراجعه کنند، و حکم او هم نافذ نمى‏باشد، مگر در حال ضرورت.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved