بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 
تجارت با غير مسلمان
 

س 1347: آيا وارد کردن کالاهاى اسرائيلى و ترويج آنها جايز است؟ در صورتى که اين کار هرچند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايزاست؟

ج: بايد از معاملاتى که به نفع دولت غاصب اسرائيل که دشمن اسلام و مسلمين است، خوددارى شود و وارد کردن و ترويج کالاهاى آنان که از ساخت و فروش آن سود مى برند، براى هيچکس جايز نيست و همچنين براى مسلمانان هم خريد آن کالاها به خاطر مفاسد و ضررهايى که براى اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.

س 1348: آيا وارد کردن کالاهاى اسرائيلى توسط تجار و ترويج آن در کشورى که تحريم اقتصادى اسرائيل را لغو کرده، جايزاست؟

ج: واجب است افراد از وارد کردن و ترويج کالاهايى که دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع مى‏شود، خوددارى کنند.

س 1349: آيا براى مسلمانان خريد کالاهاى اسرائيلى که در سرزمين اسلامى به فروش مى‏رسند، جايز است؟

ج: بر آحاد مسلمين واجب است که از خريد و استفاده از کالاهايى که سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيست‏ها که با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، مى‏شود، اجتناب کنند.

س 1350: آيا گشايش دفترهاى مسافرت به اسرائيل در کشورهاى اسلامى جايز است؟ و آيا براى مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟

ج: اين کار به دليل ضررهايى که براى اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالى که نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براى هيچکس جايز نيست.

س 1351: آيا خريد توليدات شرکتهاى يهودى يا امريکايى يا کانادايى با وجود اين احتمال که شرکتهاى مزبور به تقويت دولت اسرائيل مى‏پردازند، جايز است؟

ج: اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمنى با اسلام و مسلمين بکار مى‏روند، خريد و فروش آنها براى هيچکس جايز نيست و الا اشکال ندارد.

س 1352: اگر کالاهاى اسرائيلى وارد کشورهاى اسلامى شود، آيا جايز است تاجران بخشى از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج کنند؟

ج: اين کار براى آنان به علت مفاسدى که دارد، جايز نيست.

س 1353: اگر کالاهاى اسرائيلى در فروشگاههاى عمومى يک کشور اسلامى عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيکه تهيه کالاهاى غيراسرائيلى مورد نياز که از کشورهاى ديگر وارد شده‏اند، امکان داشته باشد، جايز است؟

ج: بر آحاد مسلمين واجب است که از خريد و استفاده از کالاهايى که منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيست‏ها که محارب با اسلام و مسلمين هستند، مى‏شود، اجتناب کنند.

س 1354: اگر بدانيم که کالاهاى اسرائيلى بعد از تغيير گواهى مبدأ از طريق کشورهاى ديگرى مثل ترکيه، قبرس و غيره مجدّداً صادر مى‏شوند تا خريداران مسلمان گمان کنند که آنها غير اسرائيلى هستند، زيرا مى‏دانند که اگر مسلمانان بدانند که آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خوددارى مى‏کنند، دراين صورت تکليف مسلمانان چيست؟

ج: مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن کالاها خوددارى نمايند.

س 1355: خريد و فروش کالاهاى امريکايى چه حکمى دارد و آيا اين حکم شامل همه کشورهاى غربى مثل فرانسه وانگلستان هم مى‏شود؟ و آيا آن حکم مخصوص ايران است و يا در همه کشورها جارى است؟

ج: اگر خريد کالاهاى وارداتى از کشورهاى غيراسلامى و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاى کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمين‌هاى اسلامى يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است که مسلمانان از خريد و بکارگيرى و استفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اينکه فرقى بين کالايى با کالاى ديگر و دولتى با دولت ديگر از دولتهاى کافرى که دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حکم هم اختصاصى به مسلمانان ايران ندارد.

س 1356: کسانى که در کارخانه‏ها و مؤسساتى کار مى‏کنند که سود آنها به دولتهاى کافر مى‏رسد و باعث استحکام و تقويت آنها مى‏شود، چه تکليفى دارند؟

ج: کسب درآمد با کارهاى مشروع فى‏نفسه اشکال ندارد هرچند از امورى باشد که درآمد آن به دولت غيراسلامى مى‏رسد، مگر زمانى که آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه کار مسلمانان در اين جنگ استفاده کند.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved