صدقه‏‏
 

س 1820: کميته امداد امام خمينى(قدّس‏سرّه) صندوقهايى را در منازل، خيابان‏ها و اماکن عمومى شهر و روستا براى جمع‏آورى صدقات و خيرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آيا جايز است علاوه بر حقوق ماهيانه و مزايايى که کارکنان کميته امداد از آن نهاد مى‏گيرند، درصدى از پول‌هاى آن صندوق‏ها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آيا جايز است مقدارى از آن پول‌ها به افرادى داده شود که در جمع‏آورى آنها نقش دارند ولى از کارمندان کميته امداد نيستند؟

ج: پرداخت مقدارى از اموال صندوق‏هاى صدقات به کارکنان و کارمندان کميته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهيانه‏اى که از آن کميته مى‏گيرند، اشکال دارد بلکه تا رضايت صاحبان اموال به اين کار احراز نشده، جايز نيست، ولى دادن مقدارى از آن به کسانى که در جمع‏آورى موجودى صندوق‏ها کمک مى‏کنند به عنوان اجرت‏المثل کارشان اشکال ندارد، به شرطى که براى جمع‏آورى و رساندن صدقات به افراد مستحق به کمک آنها نياز باشد، به‌خصوص اگر ظاهر امر نشان دهد که صاحبان اموال راضى به اين کار هستند.

س 1821: آيا دادن صدقات به گدايانى که درب منازل را مى‏زنند يا در خيابانها مى‏نشينند جايز است يا اينکه بهتر است به يتيمان و مساکين داده شود و يا با ريختن آنها در صندوق صدقات در اختيار کميته امداد قرار گيرد؟

ج: صدقات مستحبى بهتر است به فقير عفيف و متديّن داده شود و همچنين گذاشتن آن در اختيار کميته امداد هرچند با ريختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولى صدقات واجب بايد توسط خود شخص و يا به وسيله وکيل او به فقرايى که مستحق هستند داده شود و در صورتى که انسان بداند که مسئولين کميته امداد پول‌هاى صندوق‏ها را جمع آورى کرده و به فقراى مستحق مى‏دهند، ريختن آن در صندوق‏هاى صدقات اشکال ندارد.

س 1822: وظيفه انسان در برابر گدايانى که در برابر ديگران دست دراز مى‏کنند و زندگى خود را با گدايى اداره مى‏نمايند و چهره جامعه اسلامى را مشّوه جلوه مى‏دهند، به‌خصوص بعد از اقدام دولت به جمع آورى آنان، چيست؟ آيا کمک به آنان جايز است؟

ج: سعى کنيد صدقات را به فقرايى که متديّن و عفيف هستند بدهيد.

س 1823: اينجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بيشتر مى‏شود، به همين دليل بعضى از افراد خيّر مبلغى به عنوان کمک به من مى‏دهند، آيا گرفتن آن براى من جايز است؟

ج: آنچه که آنان به شما مى‏دهند احسانى از طرف آنان به شماست، در نتيجه براى شما حلال است و پذيرفتن آن اشکال ندارد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved