لباس شهرت و احکام پوشش
 

س 1361: معيار لباس شهرت چيست؟

ج: لباس شهرت لباسى است که پوشيدن آن براى شخص، به خاطر رنگ يا کيفيت دوخت يا مندرس بودن آن و علل ديگر مناسب نيست، به‌طورى که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مى‏شود.

س 1362: صدايى که هنگام راه رفتن زنان از برخورد کفش آنان با زمين ايجاد مى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است، فى‌نفسه اشکال ندارد.

س 1363: آيا دختران مى‏توانند لباسى که رنگ آن مايل به آبى پررنگ است بپوشند؟

ج: فى‏نفسه اشکال ندارد به شرطى که منجر به جلب توجه ديگران و ترتّب مفسده نشود.

س 1364: آيا براى زنان پوشيدن لباس‌هاى تنگى که برجستگيهاى بدن آنان را نشان مى‏دهد و يا پوشيدن لباس‌هاى بدن نما و عريان در عروسيها و مانند آن جايز است؟

ج: اگر از نگاه مردان اجنبى و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشکال ندارد در غير اين صورت جايز نيست.

س 1365: آيا پوشيدن کفش سياه برّاق توسط زن مؤمن جايز است؟

ج: اشکال ندارد مگر آن‌که رنگ و شکل آن باعث جلب توجه نامحرم و يا انگشت‌نما شدن او شود.

س 1366: آيا بر زنان واجب است در لباس مانند مقنعه، شلوار و پيراهن فقط رنگ سياه را انتخاب کنند؟

ج: حکم لباس زن از جهت رنگ و شکل و کيفيت دوخت مانند کفش است که در جواب سؤال قبل بيان شد.

س 1367: آيا جايز است حجاب و لباس زن به‌گونه‏اى باشد که توجه ديگران را بخود جلب کند و يا باعث تهييج شهوت شود مثلاً طورى چادر سر کند که توجه ديگران را به خود جلب کند و يا پارچه و رنگ جوراب را به‌گونه‏اى انتخاب کند که شهوت برانگيز باشد؟

ج: پوشيدن چيزى که از جهت رنگ يا شکل و يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه اجنبى شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جايز نيست.

س 1368: آيا پوشيدن چيزى که مخصوص زنان است توسط مردان و برعکس، در خانه بدون قصد تشبّه به جنس مخالف، جايز است؟

ج: تا زمانى که آن را به عنوان لباس براى خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد.

س 1369: فروش لباس‌هاى زنانه داخلى توسط مردان چه حکمى دارد؟

ج: اگر موجب ترتّب مفاسد اخلاقى واجتماعى نباشد، اشکال ندارد.

س 1370: آيا بافندگى و خريد و فروش جوراب نازک شرعاً جايز است؟

ج: اگر توليد و خريد و فروش آن به قصد پوشيدن زنان در برابر مردان اجنبى نباشد، اشکال ندارد.

س 1371: آيا جايز است افرادى که ازدواج نکرده‏اند با رعايت موازين شرعى و آداب اخلاقى، در فروشگاههاى لباس‌هاى زنانه و وسايل آرايش کار کنند؟

ج: جواز کارکردن و کسب درآمد حلال شرعاً مختص گروه خاصى ازمردم نيست، بلکه هر کس که موازين و آداب اسلامى را رعايت کند حق آن را دارد، ولى اگر براى دادن پروانه تجارى يا اجازه کار از طرف ادارات و نهادهاى مسئول به خاطر رعايت مصالح عمومى براى بعضى از مشاغل شرايط خاصى وضع شده باشد بايد مراعات شود.

س 1372: انداختن زنجير توسط مردان چه حکمى دارد؟

ج: اگر زنجير از طلا باشد و يا از چيزهايى باشد که استفاده از آنها مخصوص زنان است، انداختن آن براى مردان جايز نيست.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved