بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

شطرنج و آلات قمار

شطرنج‏

س 1116: با توجه به اينکه در بيشتر مدارس بازى با شطرنج رواج دارد آيا بازى با آن و برگزارى دوره‏هاى آموزشى آن جايز است؟

ج: اگر به نظر مکلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در اين صورت بازى با آن بدون شرطبندى اشکال ندارد.

س 1117: بازى با وسايل سرگرمى از جمله پاسور چه حکمى دارد؟ و آيا بازى با آنها براى سرگرمى و بدون شرطبندى جايز است؟

ج: بازى با چيزى که عرفاً از آلات قمار محسوب مى‏شود، مطلقاً حرام است هرچند براى سرگرمى و بدون شرطبندى باشد.

س 1118: شطرنج در موارد زير چه حکمى دارد؟

 

1 ـ ساخت و خريد و فروش آن؛

 

2 ـ بازى شطرنج با شرطبندى و بدون آن؛

 

3 ـ ايجاد مراکزى در محافل عمومى و غير آن براى آموزش شطرنج و بازى با آن و تشويق مردم به آن.‏

ج: اگر مکلّف تشخيص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمى‏شود، ساخت و خريد و فروش و بازى با آن بدون شرطبندى، اشکال ندارد، همچنين با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.

س 1119: آيا از تأييد برگزارى مسابقات شطرنج توسط مديريت آموزش رياضى معلوم مى‏شود که شطرنج جزء آلات قمار نيست؟ و آيا جايز است مکلّف به آن اعتماد کند؟

ج: معيار در تعيين موضوعات احکام، تشخيص خود مکلّف و يا اقامه دليل شرعى بر آن نزد خود اوست.

س 1120: بازى با آلاتى مثل شطرنج و بيليارد با کفّار در کشورهاى خارجى چه حکمى دارد؟ مصرف مال براى استفاده از اين آلات بدون شرطبندى چه حکمى دارد؟

ج: حکم بازى با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلى بيان شد و در حکم مذکور فرقى بين بازى با آنها در کشورهاى اسلامى يا غيراسلامى و بين بازى با مسلمان يا کافر وجود ندارد و خريد و فروش آلات قمار و مصرف مال در اين موارد هم جايز نيست.

 

اجرت گرفتن در برابر واجبات‏

س 1121: آيا اگر افراد بدون شرطبندى و قصد قمار و بُرد و باخت و کسب درآمد بلکه فقط براى سرگرمى و مشغول بودن، مبادرت به بازى با ورق کنند، آن افراد مرتکب حرام شده‏اند؟ حضور در مجالس بازى با ورق براى تفريح چه حکمى دارد؟

ج: بازى با ورقى که عرفاً از آلات قمار محسوب مى‏شود، به‌طور مطلق حرام است و جايز نيست انسان با اختيار در مجلس قمار يا بازى با آلات قمار شرکت کند.

س 1122: آيا استفاده از ورق‏هاى پاسور در صورتى که براى بازيهاى فکرى محض که بدون شرط بندى بوده و متضمّن مفاهيم علمى و دينى باشند، جايز است؟ بازى با ورق‏هايى که با چيدن آنها به نحو خاصى، بعضى از شکلها مثل موتورسيکلت يا ماشين و مانند آن ايجاد مى‏شود و در عين حال استفاده از آنها براى شرط بندى و مسابقه هم ممکن است، چه حکمى دارد؟

ج: بازى با ورق‏هايى که عرفاً، آلات قمار محسوب مى‏شوند، مطلقاً جايز نيست ولى بازى با ورق‏هايى که عرفاً آلت قمار محسوب نمى‏شوند، بدون شرطبندى اشکال ندارد.
وبه‌طور کلى بازى با هر چيزى که مکلّف تشخيص دهد از آلات قمار است و يا در آن شرط بندى شود، به هيچ وجه، جايز نيست.
وبازى با هر وسيله‏اى که جزء آلات قمار به حساب نيايد، بدون شرط بندى، اشکال ندارد.

س 1123: بازى باگردو و تخم‏مرغ و چيزهاى ديگرى که شرعاً ماليّت دارند، چه حکمى دارد؟ آيا اين بازيها براى کودکان جايز است؟

ج: اگر بازى قمار و شرط بندى باشد، شرعاً حرام است و طرف برنده، مالک چيزى که برده و از طرف مقابل گرفته است، نمى‏شود. ولى اگر بازى‏کنندگان غيربالغ باشند شرعاً مکلّف نبوده و تکليفى ندارند، هرچند که مالک چيزى که مى‏برند نمى‏شوند.

س 1124: آيا شرطبندى با پول يا غير آن در بازى با غير آلات قمار جايز است؟

ج: شرط بندى در بازى جايز نيست هرچند بازى با غير آلات قمار باشد.

س 1125: بازى با آلات قمار مانند پاسور و غير آن از طريق کامپيوتر چه حکمى دارد؟

ج: حکم بازى با آلات قمار را دارد.

س 1126: بازى با «أنو» چه حکمى دارد؟

ج: اگر به نظر عرف از آلات قمار محسوب شوند، بازى با آنها جايز نيست هرچند بدون شرط بندى باشد.

س 1127: اگر بعضى از وسيله‏هاى بازى در شهرى از آلات قمار محسوب شوند ولى در شهر ديگرى از آلات قمار محسوب نشوند، آيا بازى با آنها جايز است؟

ج: بايد عرف هر دو مکان رعايت شود به اين معنى که اگر آن وسيله‏ها در يکى از دو شهر از آلات قمار محسوب شوند و در گذشته هم در هر دو مکان از آلات قمار بوده‏اند، در حال حاضر هم بازى با آنها حرام است.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved