احتکار و اسراف
 

س 1468: احتکار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالىِ محتکران به نظر جناب‏عالى جايز است؟

ج: حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى کند و اجراى تعزير مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

س 1469: گفته مى‏شود که استفاده از نيروى برق براى روشنايى بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب نمى‏شود، آيا اين سخن صحيح است؟

ج: شکى نيست که استفاده و مصرف هر چيز حتّى نيروى برق و نور چراغ بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب مى‏شود. آنچه صحيح است سخن منقول از رسول‌الله(صلّى‌الله عليه وآله وسلّم) است که مى‏فرمايد: «لاسَرَف في خير» در کار خير، اسراف وجود ندارد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved