عاريه و وديعه‏‏
 

س 1824: کارخانه‏اى با همه محتوياتش يعنى مواد اوليه و ابزارآلات و کالاها و اجناسى که توسط برخى از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آيا صاحب کارخانه ضامن آنهاست يا کسى که مسئوليت اداره آن را بر عهده دارد؟

ج: اگر آتش‏سوزى مستند به فعل کسى نباشد و کسى هم نسبت به حفظ کالاهاى سپرده شده به کارخانه کوتاهى و تقصير نکرده باشد، هيچکس ضامن آنها نيست.

س 1825: شخصى متن وصيتنامه مکتوب خود را به فرد ديگرى سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحويل دهد، ولى او از تحويل آن به فرزند وى خوددارى مى‏کند، آيا اين کار او خيانت در امانت محسوب مى‏شود؟

ج: خوددارى از ردّ امانت به کسى که امانت‏گذار معيّن کرده است، نوعى خيانت محسوب مى‏شود.

س 1826: در دوران خدمت سربازى لوازمى را از ارتش براى استفاده شخصى تحويل گرفتم، ولى بعد از پايان مدّت خدمت آنها را تحويل ندادم. در حال حاضر وظيفه من نسبت به آنها چيست؟ آيا ريختن پول آنها به خزانه عمومى بانک مرکزى کفايت مى‏کند.

ج: اگر اشيايى که از ارتش گرفته‏ايد به عنوان عاريه بوده، واجب است عين آنها را در صورتى که موجود باشند به مرکز خدمت خود برگردانيد و اگر در اثر تعدّى يا تفريط شما در حفظ آنها هرچند بر اثر تأخير در بازگرداندن از بين رفته باشند، بايد مثل يا قيمت آنها را به ارتش بدهيد و درغير اين صورت چيزى بر عهده شما نيست.

س 1827: مبلغى پول به شخص امينى براى انتقال به شهر ديگرى داده شده است، ولى در راه به سرقت رفته است، آيا آن شخص ضامن آن پول است؟

ج: تا زمانى که تعدّى و تفريط شخص امين در حفظ و نگهدارى آن ثابت نشده است، او ضامن نيست.

س 1828: مبلغى از تبرّعات اهالى محل را از هيأت امناء مسجد براى تعمير مسجد و خريد مواد لازم براى بنّايى مانند آهن و غيره، تحويل گرفتم، ولى در راه همراه با وسايل شخصى‏ام مفقود شد، وظيفه من چيست؟

ج: اگر در نگهدارى آن، کوتاهى و تعدّى و تفريط نکرده‏ايد، ضامن نيستيد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved