گریه بر مظلوم یک شعار سیاسی است که باید حفظ بشود

شماره مطلب:
3693
چهارشنبه 1402/05/25 03:15

گریه بر مظلوم یک شعار سیاسی است که باید حفظ بشود

گریه بر مظلوم یک شعار سیاسی است که باید حفظ بشود
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X