گاهی به آسمان نگاه کن

شماره مطلب:
2868
سه شنبه 1400/07/20 09:39

گاهی به آسمان نگاه کن

«گاهی به آسمان نگاه کن»، آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی در اندیشه‌ی استاد شهید مرتضی مطهری است. این کتاب بر اساس اندیشه‌ی حکومت‌داری اسلامی «معلم انقلاب» بنا شده و سعی بر آن است تا از این طریق با هشدار نسبت به آفت‌های این مسیر روشن، از انحراف جریان انقلاب جلوگیری شود.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X