همسران، زندگی، الگوی بالندگی

شماره مطلب:
2897
سه شنبه 1400/07/20 09:39

همسران، زندگی، الگوی بالندگی

در این مجموعه که دفتر اوّل از سلسله آموزه‌های زندگانی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) می‌باشد، به 12 صفت برجسته و بنیادین تحت عنوان «صفات همسران در زندگانی فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و امیر مؤمنان (علیه السّلام)» پرداخته شده است. سپس 8 ویژگی ارزشمند در «آموزه‌های زندگانی در آخرین سخنان آسمانی» ترسیم می‌شود که پرتو روشن‌گری از نگرش‌های ناب فاطمه کوثر (سلام‌الله علیها) است.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X