من از شوقش زمین خوردم ولی مولا بلندم کرد

شماره مطلب:
3706

من از شوقش زمین خوردم ولی مولا بلندم کرد

من از شوقش زمین خوردم ولی مولا بلندم کرد
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X